WWF kilpailuttaa huomispäivän arkkitehtejä

WWF Suomi, Rakennustietosäätiö RTS, ympäristöministeriö, VVO Rakennuttaja Oy ja Espoon kaupunki järjestävät yhdessä Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastojen kanssa arkkitehtiopiskelijoille Huomispäivän asuminen -kilpailun. Kilpailuaika on 2.11.2005-31.1.2006, ja tavoitteena on etsiä uusia ja ennakkoluulottomia, energiaa ja luonnonvaroja säästäviä asumis- ja rakennusratkaisuja.

Tietoisuus luonnonvarojen rajallisuudesta sekä elämäntapojen ja kulutustottumusten ympäristölle tuottamista riskeistä kasvaa. Se ohjaa myös ihmisten asumiseen liittyviä valintoja. Nykyinen, yhdenmukainen asuntokantamme ei tarjoa riittävästi vaihtoehtoja näiden valintojen tekemiseen. Uusia asuntoja rakennettaessa tulisikin etsiä myös sellaisia asumisen malleja ja ratkaisuja, että ihmiset voisivat omassa asumisessaan kokea kantavansa ympäristövastuuta.

Huomispäivän asuminen -kilpailulla halutaan lisätä tietoa ja opiskelijoiden kiinnostusta ekologiseen rakentamiseen. Näin pyritään pikkuhiljaa kehittämään rakentamista ja asumista niin, että niiden ekologinen jalanjälki kevenee tulevaisuudessa.

”Asumisesta ja rakentamisesta aiheutuva ympäristörasitus on suuri. WWF toivoo, että tänään käynnistettävä Huomispäivän asuminen -arkkitehtiopiskelijakilpailu omalta osaltaan luo suuntaa sille, miten me rakentamisessa ja asumisessa jo lähitulevaisuudessa voimme paremmin ottaa huomioon ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen.

”Olemme VVO:n arvoissa ja visiossa asettaneet yrityksellemme tavoitteen toimia yhteiskuntavastuullisena yrityksenä ja eettisenä sijoituskohteena. Tämä tarkoittaa erityisesti ympäristövastuullista toimintaa niin rakentamisessa kuin kiinteistönpidossakin. VVO:ssa on vuosien mittaan kehitetty muun muassa energianseurantajärjestelmä ja ympäristömittaristoja, luotu vapaaehtoisten energia- ja ympäristöasiantuntijoiden asukasverkosto ja nostettu ympäristöteemoja esiin erilaisilla kampanjoilla. Niinpä on varsin luonnollista, että olemme mukana myös tässä kilpailussa”, VVO:n toimitusjohtaja Olli Salakka sanoo.

Kilpailu käynnistetään tänään Huomispäivän asuminen -seminaarissa ARMI-päivillä Helsingin Kaapelitehtaalla. Seminaarissa ekologisesta arkkitehtuurista puhuvat muun muassa professori Jens Thomas Arnfred (Tegnestuen Vandkunsten, Tanska) sekä professori Kai Wartiainen (Kungliga Tekniska Högskolan, Ruotsi).

Lue lisää

Katso kaikki