Wärtsilän Power -liiketoimintojen liikevaihto kasvaa tänä vuonna noin 15 %, kannattavuus 8 % luokkaa

Wärtsilän huhti-toukokuun tilauskertymä kasvoi noin 17% viime vuoden vertailukuukausiin nähden eli on noin 443 milj. euroa (380). Ship Power- liiketoiminnan tilauskertymä oli noin 214 milj. euroa (130), Voimaloiden noin 50...

Wärtsilän huhti-toukokuun tilauskertymä kasvoi noin 17% viime vuoden vertailukuukausiin nähden eli on noin 443 milj. euroa (380). Ship Power- liiketoiminnan tilauskertymä oli noin 214 milj. euroa (130), Voimaloiden noin 50 milj. euroa (112) ja Huollon 179 milj. euroa (138). Koko vuoden 2004 tilauskertymä oli 2.791,4 milj. euroa. Imatra Steel konsolidoidaan osakkuusyhtiönä 1.5.2005 lähtien. 1)Vuoden 2004 Power-liiketoimintojen IFRS:n mukainen liikevoittoprosentti (EBITA) 5,7% ei sisällä kertaluonteisia kuluja, joita olivat rakennejärjestelyvaraukset sekä laskentaperusteiden muutoksesta johtuvat työkyvyttömyyseläkevastuut.

Lue lisää

Katso kaikki