Wärtsilälle toinen voimalaitostilaus Brasiliasta

Wärtsilä on saanut toisen voimalaitostilauksen lyhyen ajan sisällä Brasiliasta. Manaukseen toimitettava voimalaitos on teholtaan 83 MW. Syyskuun lopussa allekirjoitetun kaupan arvo on noin 45 milj. euroa.

Voimalaitos toimitetaan itsenäiselle voimantuotantoyhtiölle Companhia Energetica Manauaralle ja se tuottaa perusvoimaa Manauksen sähköverkkoon.

Voimalaitos toimii aluksi öljyllä ja myöhemmin se muutetaan kaasukäyttöiseksi, kun alueelle valmistuu kaasuputki. Tämän mahdollistaa Wärtsilän monipolttoainemoottorit.

Saatu tilaus on Wärtsilän viidestoista Brasiliaan toimittama voimalaitos. Niiden yhteinen teho on yli 600 MW. Näistä Wärtsilän käyttö- ja huoltopalvelujen piiriin kuuluu neljä voimalaitosta yhteisteholtaan 200 MW.

Lue lisää

Katso kaikki