VVO palauttaa vuokravakuuden yli kolme vuotta asuneille asukkailleen

VVO-yhtymä Oyj käynnistää laajan, useita erilaisia palkitsemistapoja sisältävän kanta-asiakasohjelman vuoden 2006 alussa. Ensimmäisenä askeleena maanlaajuinen asumispalvelujen tarjoaja palauttaa vuokravakuuden kolme vuotta tai pidempään asuneille asiakkailleen. Vuokravakuuksien palautus aloitetaan ensi vuoden alkupuolella.

– Kanta-asiakasohjelman periaatteena on huomioida VVO:n pitkäaikaisia asiakkaita ja siksi palkitsemisjärjestelmän edut on sidottu asiakassuhteen kestoon. Ohjelman tavoitteena on vastata asiakastarpeisiin ja samalla lisätä asiakasuskollisuutta, korostaa VVO:n toimitusjohtaja Olli Salakka.

– Asumisen eri vaiheissa asiakkaita palkitaan muun muassa remonteilla, varustehankinnoilla ja erilaisilla etuisuuksilla, Salakka kertoo.

VVO:lla laaja asiakkuuksien kehittämishanke

Ensi vuoden alusta käynnistyvä kanta-asiakasohjelma on osa VVO:n laajempaa asiakkuuksien kehittämishanketta, johon kuuluu muun muassa internetin ja sähköisen asiointipalvelun uudistaminen.

– Nykytilanteeseen lisähaasteen tuo kilpailun lisääntyminen vuokra-asuntomarkkinoilla. Tällä hetkellä asuntoja on useilla alueilla saatavilla riittävästi ja asiakkailla on valinnanvaraa, Salakka toteaa.

– Näkemyksemme mukaan koko asuntoalan olisi korkea aika muuttaa ajatteluaan ja asenteitaan sekä huomioida enemmän asiakasta. Entisillä keinoilla ei tulevaisuudessa pärjää, vaan on otettava käyttöön uusia, rohkeita menetelmiä asiakkaiden hankkimiseksi ja pitämiseksi. VVO alan ykköstoimijana haluaa olla edelläkävijä myös asiakkuuksien kehittämisessä, Salakka jatkaa.

Lue lisää

Katso kaikki