Vuoden uusmaalaiset yritykset: Enervent ja Resta-Mesta

Enervent Oy Ab Porvoosta ja Resta-Mesta Oy Helsingistä on valittu vuoden uusmaalaisiksi yrityksiksi. Yritykset palkittiin Uudenmaan Yrittäjät- Nylands Företagare ry:n vuosijuhlassa Hyvinkäällä 8.marraskuuta. Valinnasta vastaavat Itä-Uudenmaan liitto, Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, Uudenmaan Yrittäjät ja Uudenmaan TE-keskus.
Vuoden uusmaalainen yrittäjä -titteliin vaaditaan mm. toiminta- ja liikeidean omaperäisyyttä, tuotteiden ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä ja hallittua kasvua. Tänä vuona tarkkailtiin myös yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksia.
Porvoolainen Enervent Oy Ab valittiin vuoden uusmaalaiseksi tuotannolliseksi yritykseksi. Enervent on kehittänyt pienkiinteistöihin soveltuvan hyvän hyötysuhteen teknologian, joka perustuu pyörivän lämmönsiirtimen ja lämpöpumpun yhdistelmään. Raadin mielestä Enervent on esimerkillisesti panostanut energiaa ja ympäristöä säästävien teknologioiden kehittämiseen ja on löytänyt näin entistä parempia ratkaisuja erityisesti pienkiinteistöjen energiaongelmiin.
Enerventin orgaaninen kasvu on ollut yli 20 prosenttia vuodessa ja sen kannattavuus on hyvää AAA- luokkaa . Vuonna 2007 yrityksen vienti kasvoi 52 prosenttia ja liikevaihto 36 prosenttia. Raati arvelee, että Enerventin tulevaisuus näyttää paremmalta kuin rakennusteollisuuden yrityksillä yleensä ympäristöarvojen merkityksen lisääntyessä ja kansainvälisten normien tiukentuessa.
Vuonna 1987 perustetun Enervent Oy Ab:n liikevaihto on noin 10 miljoona euroa. Yrityksen henkilöstö on kasvanut kolmessa vuodessa neljästäkymmenestäneljästä seitsemäänkymmeneen. Yhtiön omistavat Timo Miettinen ja Timo Luukkainen perheineen ja Petter Kronvall, Jan Söderholm ja Agneta Sunabacka.
Vuoden uusmaalaiseksi kauppa- ja palveluyritykseksi valittiin helsinkiläinen Resta-Mesta Oy, joka on erikoistunut takuuhuollettujen suurkeittiö-, ravintola- ja kylmälaitteiden myyntiin. Yritys on onnistuneesti tehnyt kierrätyksestä järjestäytynyttä ja kannattavaa liiketoimintaa.

Lue lisää

Katso kaikki