Vuoden 2020 rakennusalan diplomi-insinööri Teppo Lehtinen: ”Digialustan täytyy kestää aikaa kuin rakennukset.”

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valinnut vuoden 2020 rakennusalan diplomi-insinööriksi tekniikan lisensiaatti Teppo Lehtisen, joka on toiminut vuoden alusta ympäristöministeriön ylijohtajana.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valinnut vuoden 2020 rakennusalan diplomi-insinööriksi tekniikan lisensiaatti Teppo Lehtisen, joka on toiminut vuoden alusta ympäristöministeriön ylijohtajana.

RILin hallituksen mukaan hän täyttää erinomaisesti kaikki Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit.

”Teppo Lehtinen on tunnettu laadukkaasta insinööriosaamisesta, johon kuuluvat muun muassa syvä rakennusfysiikan osaaminen ja monitasoinen kokemus alasta. Hänellä on vuorovaikutteinen ja määrätietoinen ote kehittämiseen. Lisäksi Lehtinen on kokenut rakennetun ympäristön kehittäjä, joka on edistänyt päämäärätietoisesti insinööritaitojen viemistä säädösmaailmaan. Hän on myös itsensä likoon laittava johtaja, joka viestii alan asioista positiivisesti muistaen aina tiimipelurin roolin.”

Nykyisessä tehtävässään Lehtisellä on viisivuotiskaudellaan kolme päätavoitetta: asuntopolitiikan uusien linjausten tekeminen, maankäyttö- ja rakennuslain eli MRL:n uudistus sekä alan digimurroksen selättäminen. Horisontaalisena kehitysalueena kaikessa ovat ilmastoasiat.

– Kaikki nämä kokonaisuudet ovat haastavia, mutta digiuudistukset ovat tärkeimpiä koko toimialan tuottavuuden kannalta. Kyseessä on erittäin vaativa kokonaisuus, jossa ympäristöhallinnon digiratkaisut pyritään sovittamaan valtion muiden sektoreiden IT-toimintoihin, Lehtinen sanoo.

Muutaman vuoden kuluttua toimialalla pitäisi olla käytössään yhteinen digitaalinen alusta, johon pala palalta rakentuu niin maankäyttöä koskeva kaavatieto kuin rakennuksia koskevat tietomallit. Lopputulemana ajassa syntyy rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen.

– Tulevan alustan täytyy kestää aikaa samoin kuin rakennusten. Tiedon pitää olla sellaisessa formaatissa, että sitä voidaan käyttää ja hyödyntää vuosia eteenpäin.

Lue lisää

Katso kaikki