Vuoden 2017 ga-palkinto toimitusjohtaja Tarmo Pipatille

Tämän vuoden Rakennustiedon ga-palkinto on myönnetty Rakennusteollisuus RT: n toimitusjohtaja Tarmo Pipatille.

Rakennustiedon ga-palkinto on myönnetty Rakennusteollisuus RT: n toimitusjohtaja Tarmo Pipatille.

Rakennustietosäätiön hallitus myönsi vuoden 2017 Rakennustiedon ga-palkinnon, 2000 euroa, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatille kiitoksena ennakkoluulottomasta yhteistyöstä ja merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Rakennustiedon ga-palkinto on perustettu vuonna 2007, ja se myönnetään joka toinen vuosi Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.

Palkinto myönnettiin mm. seuraavin perusteluin: ”Tarmo Pipatti on nykyisessä tehtävässään Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajana ja aikaisemmalla urallaan muun muassa Lahden kaupunginjohtajana edistänyt monella tavalla ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä kiinteistö- ja rakennusalan sisällä että alan ja yhteiskunnan eri tahojen välillä.”

”Pipatti on laajan verkostonsa, ylivoimaisten vuorovaikutustaitojensa ja ammattirajat ylittävän näkemyksensä avulla pystynyt merkittävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Osin kärjekkäidenkin kannanottojensa kautta hän on edistänyt alan sisäistä keskustelua ja pöllyttänyt sen välillä luutuneita ajatusmalleja.”

”Tarmo Pipatti on ollut tärkeä taustavaikuttaja monessa alan yhteisessä kehityshankkeessa. Tällä hetkellä hän toimii muun muassa koko alalle strategisesti tärkeän KIRA-digi -hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana.”

Rakennustiedon ga-palkinnon palkintolautakuntaan kuuluivat hallituksen edustajina rakennusmestari Ari Autio Consrak Oy:stä ja toimitusjohtaja Jari Mäkimattila A-Kruunu Oy:stä sekä edustajiston edustajana aluejohtaja Heikki Lonka ISS Palveluista.

Rakennustiedon ga-palkinnon aiempien vuosien palkitut

2015 Kehittyvä kerrostalo -työryhmä, johon kuuluivat asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, arkkitehti Ulla Vahtera, Helsingin rakennusvalvontavirasto, johtava tonttiasiamies Pekka Saarinen, Helsingin kiinteistövirasto, toimistopäällikkö Sami Haapanen, Helsingin kiinteistövirasto ja suunnitteluinsinööri Anu Turunen, Helsingin kaupunginkanslia

2013 Toimitusjohtaja Ari Ahonen, RYM Oy

2011 Arkkitehti, erikoisasiantuntija Tiina Valpola/Valtion rakennustaidetoimikunta, Apoli

2009 Toimitusjohtaja Helena Soimakallio/RIL

2007 WWF/ pääsihteeri Timo Tanninen, markkinointipäällikkö Anneli Alfthan

Lue lisää

Katso kaikki