VTT: Putkiremonteissa parantamisen varaa

VTT on tehnyt helmi-maaliskuussa internetkyselyn, jossa kerättiin kerrostaloasukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä putkiremonteista. Suurin osa hieman yli 400 vastanneesta oli tyytyväinen tehtyihin remontteihin.
Taloyhtiöt luottavat edelleen vanhoihin korjausmenetelmiin. Pinnoitusten osuus käytetyistä menetelmistä on ollut alle 10 %. Kysely liittyy tutkimusprojektiin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja taloyhtiöiden putkisaneerauksiin.
Remontit ovat pääosin kattaneet vesijohtojen ja viemärien korjaukset. Yleensä on uusittu myös vesikalusteet, vesieristeet ja märkätilojen pintamateriaalit. Muita korjauskohteita putkiremontin yhteydessä ovat sähköverkko, ilmastointi, tietoverkot, yhteiset tilat ja lattialämmitys. Lämmitysverkostoja on korjattu noin 10 prosentissa vastaajien yhtiöissä. Yllättävän harvassa taloyhtiössä on tutkittu putkistojen kuntoa ennen remonttia. Kuitenkin noin 60 prosenttia on laatinut 5 – 10 vuoden korjausohjelman.
Yhtiöiden korjaushankkeet eroavat varsin paljon toisistaan, joten asukkaiden mielipiteet urakoitsijoiden ja asentajien toiminnasta, remontin kestosta, yleisten tilojen siisteydestä ja remontin turvajärjestelyistä vaihtelivat merkittävästi. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat remontin kesto, aikataulujen pitämättömyys, laatuongelmat ja tiedotus. Noin 70 % oli kuitenkin tyytyväisiä remontteihin. Enemmistö asukkaista on pitänyt putkiremontista tiedottamista riittävänä, mutta 40 prosentissa hankkeista tiedottamisessa on epäonnistuttu.
Kyselyssä saatuja tietoja käytetään VTT:n InSert-tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää putkiremonttipalveluja. Tutkimuksessa tuotetaan putkiremontin eri osapuolille työkaluja ja tietoa. Hankkeessa kehitetään myös uusia havainnollisia malleja, joilla saneerauksista tiedotetaan asukkaille. InSert-hankkeen tulokset julkaistaan vuonna 2009.
Lisätietoja: VTT, erikoistutkija Satu Paiho, puh. 020 722 4908

Lue lisää

Katso kaikki