VTT kokoaa palveluntarjoajien näkemykset putkiremonteista

VTT on käynnistänyt internet-kyselyn, jonka avulla kootaan rakennusurakoitsijoiden ja muiden eri aloja edustavien palveluntarjoajien, kuten kuntotarkastajien, rahoittajien, valvojien, suunnittelijoiden sekä tavara- ja laitetoimittajien kokemukset putkiremonteista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista.
Tavoitteena on mm. selvittää, minkälaisia lupa-, vastuunjako-, suunnittelu- ja aikatauluongelmia putkiremontteihin liittyy. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan, miten palveluntarjoajat toivovat taloyhtiöiden suunnittelevan ja toteuttavan hankkeensa.
Kyselyssä saatuja tietoja käytetään VTT:n InSert-tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää putkiremonttipalveluja. Tutkimuksessa tuotetaan putkiremontin eri osapuolille, palveluntarjoajille ja taloyhtiöille, työkaluja ja tietoa hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista varten. Hankkeessa kehitetään myös uusia havainnollisia malleja, joilla saneerauksista tiedotetaan asukkaille. InSert-hankkeen tulokset julkaistaan vuonna 2009.

VTT:n Internet-kyselylomake löytyy osoitteesta http://linjasaneeraus.vtt.fi. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastausaikaa on 6.6.2008 asti.
Lisätietoja: VTT, erikoistutkija Satu Paiho, puh. 020 722 4908

Lue lisää

Katso kaikki