VTT kehittää Vietnamin energiatoimialaa

VTT johtaa kehitystyöhanketta, jossa kehitetään Vietnamin energiatehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Lisäksi tavoitteena on siirtää uutta teknologiaa, kehittää energiasektorin auditointikäytäntöjä ja tukea Vietnamin energiastrategian kehitystyötä. Hanke on osa laajempia tavoitteita siirtää suomalaista teknologiaosaamista kehittyvien maiden energiatehokkuuden parantamiseksi.
VTT:n yhteistyökumppaneita ovat Motiva Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hanoin teknillinen yliopisto ja Vietnamin viranomaiset. Ulkoasiainministeriö on myöntänyt kaksivuotiselle hankkeelle miljoonan euron rahoituksen.

Lue lisää

Katso kaikki