VTT ja norjalainen tutkimuslaitos SINTEF sopivat yhteistyöstä rakennusteknologian ja yhdyskuntatekniikan alalla

VTT ja norjalainen tutkimuslaitos SINTEF aloittavat yhteistyön t&k-palvelujen kehittämiseksi ja tarjoamiseksi kansainvälisille asiakkaille rakennusteknologian ja yhdyskuntatekniikan alalla. Yhteistyön painopistealoja ovat rakennetun ympäristön tiedonhallinta, geotekniikka ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat.
”VTT:llä ja SINTEFillä on takanaan vuosikymmenten mittainen yhteistyö tutkimusprojekteissa. Nyt on hyvä aika tiivistää yhteistyötä entisestään. Kansainvälisille markkinoille mentäessä molempien organisaatioiden etuina ovat osaamisen korkea taso ja puolueeton asema. SINTEFillä on jo nyt laaja kansainvälinen toimipisteverkosto, jonka palveluita mekin pääsemme välittömästi hyödyntämään. Yhteistyön puitteissa pystymme tarjoamaan suuremmat resurssit myös suomalaisten asiakkaiden käyttöön”, sanoo tutkimusjohtaja Matti Kokkala VTT:ltä.
”SINTEFin ja VTT:n ajatusmaailmat ja toimintatavat ovat yllättävänkin samanlaiset. Tämä luo erinomaisen pohjan tutkimukseen perustuvien asiantuntijapalvelujen kehittämiselle ja tarjoamiselle”, toteaa professori Bjørn Svensvik SINTEFistä.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan alueella vallitsee asiantuntijapula kaikkialla maailmassa. Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset luovat kasvavan tarpeen uusille, tutkimustietoon pohjautuville geotekniikan ratkaisuille, kun perinteisten mitoitusmenetelmien oletukset eivät enää päde. Markkinoilla on kysyntää VTT:n ja SINTEFin kaltaisille palveluntarjoajille, joilla on käytössään erikoisosaamista ja valmius muuntaa tutkimustieto liiketoimintaa ja yhteiskuntaa hyödyttävään muotoon. VTT:n ja SINTEFin potentiaalisia kansainvälisiä asiakkaita ovat julkisen sektorin lisäksi suuret yritykset.
Samanaikaisesti VTT ja SINTEF ovat sopineet vastaavasta yhteistyöstä myös arktisen meritekniikan alueella.
Norjalainen SINTEF on Skandinavian suurin puolueeton tutkimusorganisaatio. SINTEFin tutkimusaloja ovat terveydenhoito, informaatio- ja viestintäteknologia, merenkulku, materiaalit ja soveltava kemia, raakaöljy ja energia, teknologiajohtaminen ja rakentaminen.

Lue lisää

Katso kaikki