VTT ja Moventas kehittämään tuulivoimaloiden voimansiirtoa ja kunnossapitoa

VTT etsii yhteistyössä Moventaksen kanssa uusia ratkaisuja suurten tuulivoimaloiden vaihteistojen tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi. VTT kehittää myös tuulivoimaloiden vaihteistojen ja voimansiirron ennakoivaa kunnonvalvontaa. Tämä lisää niiden toimintavarmuutta ja siten katkeamatonta energiantuotantoa omistajilleen.
Tuulivoiman osuus energiantuotannosta kasvaa maailmassa nopeasti. Tulevaisuuden tuulivoimalat ovat kokoluokaltaan nykyisiä huomattavasti suurempia, mikä asettaa suuria haasteita niiden tuotekehitykselle. Tuulivoimaloiden vaihteistoon ja voimansiirtoon liittyvät ongelmat aiheuttavat nykyisin lähes kolmanneksen tuulivoimaloiden vikautumisajasta.
VTT kehittää yhdessä Moventaksen kanssa vaihteiston ja voimansiirron suunnittelua ja tuotekehitystä tukevia virtuaalimalleja, joilla tuotekehitys ja testaus tehdään tietokoneen ruudulla.
VTT parantaa myös tuulivoimaloiden voimansiirron ja vaihteistojen luotettavuutta kehittämällä niiden ennakoivaa kunnossapitoa. Aiemmin ennakoivaa kunnossapitoa on hyödynnetty mm. teollisuuslaitosten koneiden kunnossapidossa.
VTT on aiemmin tehnyt vastaavia hankkeita työkoneiden, dieselmoottorien ja laivapotkurien kehittämiseen. Nyt VTT soveltaa tuulivoimaloiden vaihteistojen ja voimansiirron kehittämiseen laajaa suurten koneiden värähtelyjen hallinnan, tribologian, voitelutekniikan, uusien materiaalien, kunnonvalvontajärjestelmien ja virtuaalimallinnuksen osaamistaan.
Kehitystyön ansiosta Moventaksen kilpailukyky maailman suurimpana, tuulivoimalavalmistajista riippumattomana vaihdetoimittajana paranee.

Lue lisää

Katso kaikki