VTT: Integroidulla talotekniikalla merkittäviä kustannussäästöjä

Integroitu talotekniikka tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja lisää työn tuottavuutta. VTT:n tuore elinkaarilaskelma osoittaa, että Aren Sensus-järjestelmän kustannushyöty toimistorakennuksessa on useita miljoonia euroja 15 vuoden aikana. Sensus-talotekniikkajärjestelmä huolehtii kokonaisuudessaan toimistorakennuksen lämmityksestä, jäähdytyksestä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta.
Laskelmissa on vertailtu perinteisen toimitalon ja Aren Sensus-järjestelmällä varustetun talon käyttöä, ominaisuuksia ja ympäristöarvoja sekä laskettu niiden kustannussäästöt 15 vuoden elinkaarelta. Esimerkkitalo sijaitsee Keski-Suomessa ja sen kerrosala on 9 400 neliömetriä.
Rahalliset hyödyt voivat olla kaikkiaan yli 5 miljoonaa euroa 15 vuoden käyttövuoden aikana, kun huomioidaan muun muassa sairaspoissaolot. Kustannukset alentuvat, sillä tiloja on helppo muunnella, lämmön ja sähkön kulutus on tavallista toimitaloa alhaisempaa ja jäähdytysenergiaa kuluu tavallista vähemmän.
VTT:n laskelmien mukaan Sensus-talot voivat lisätä työn tuottavuutta merkittävästi.
– Työntekijöiden tuottavuus on Sensus-taloissa tavallisia toimitiloja parempi vähentyneiden sairaspoissaolojen ja viihtyisämmän toimitilaratkaisun ansiosta.
Vaikutuksia tutkitaan tarkemmin vielä tänä syksynä, sanoo erikoistutkija Sakari Pulakka VTT:ltä.

Käyttäjät tyytyväisiä

Sensus on edullinen niin omistajalle kuin käyttäjälle – myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

– Toimitilojen energiatehokkuudelta vaaditaan yhä enemmän. Ympäristötavoitteiden ja käyttäjätyytyväisyys- ja tuottotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tuotteistetun integroidun talotekniikan vakiintumista, Pulakka toteaa.

Käyttäjistä 95 % on tyytyväisiä Sensuksella varustetun toimitilan sisäolosuhteisiin ja valaistukseen, kun perinteisessä rakennuksessa tyytyväisiä on vain 70-75 %.

Matalaenergiaa toimistorakennuksiin
Tutkitussa talossa lämpöenergiankulutus on lähes 17 % tavallista toimitaloa alhaisempi. Ilmanvaihtoon ja valaistukseen kuluu muutamia prosentteja perinteisiä ratkaisuja vähemmän energiaa.
Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt esimerkkirakennuksessa ovat elinkaarilaskelman mukaan 7 200 tonnia, kun tavallisessa toimitalossa päästöt ovat 9 100 tonnia. Sensus-rakennus vähentää 15 vuodessa päästöjä lähes 30 000 normaalitalon käyttöön verrattuna.
– Niin sanottua matalaenergiarakentamista tehdään jo pientaloissa ja osin asuinkerrostaloissa. Toimistotaloja ei vielä tehdä kokonaisuutena matalaenergiaperiaatteella. Sensus tarjoaa käytännössä koetun taloteknisen ratkaisun matalaenergiatoimistotalojen talotekniikkaan, kertoo suunnittelupäällikkö Heikki Mäki Are Oy:stä.
– Sensuksen energianlähteenä voidaan käyttää esimerkiksi ympäristöystävällistä kalliolämpöä ja -jäähdytystä tai kaukolämmön paluuvettä. Myös teollisten prosessien hukkalämpö soveltuu Sensuksen lämmönlähteeksi, Heikki Mäki kertoo.

Lue lisää

Katso kaikki