VR Track toimittaa telematiikkajärjestelmät Haminan ohikulkutielle

Liikennevirasto ja VR Track Oy tekivät 29. tammikuuta sopimuksen 4,8 miljoonan euron arvoisesta telematiikkajärjestelmien urakasta E18-moottoritien Haminan ohikulkutie -hankkeeseen. Urakkaan sisältyvät muun muassa olosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset, rajaliikenteen ohjaus sekä tunneleiden ohjaus- ja turvajärjestelmät. Järjestelmien ohjelmointi alkaa talvella ja laitteiden asennus maastoon syksyllä 2013. Telematiikkajärjestelmät ovat valmiina, kun tie avataan liikenteelle vuoden 2015 alussa.

Liikennetelematiikkajärjestelmät rakennetaan koko 15 kilometrin mittaiselle kehätielle. Lisäksi telematiikkajärjestelmiä parannetaan noin 7 kilometrin matkalla länteen, Rantahaan eritasoliittymään asti. Yhteensä 23 kilometrin osuudelle tulee kaikkiaan 6 kappaletta liikenteen automaattisia mittauspisteitä, 35 kappaletta muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä sekä näiden lisäksi useita infotauluja ja muita opasteita.

Tienkäyttäjille liikennetelematiikka näkyy muuttuvina nopeusrajoituksina, opastintauluina sekä varoitusmerkkeinä. Sen avulla voidaan myös ohjata rajaliikennettä eri rajanylitys- tai odotuspaikoille. Tunneleissa liikennettä säädellään tarvittaessa liikennevaloilla, kaistaopasteilla tai pysäytyspuomeilla.

Ajantasaista tietoa liikenteen sujuvuudesta ja olosuhteista saadaan esimerkiksi tiesääasemilta, seurantakameroista ja automaattisesta liikenteenlaskennasta. Tunneleiden suulla tai sisällä olevat tunnistimet puolestaan hälyttävät, jos liikenne tunnelissa jonoutuu tai tielle joutuneet esineet aiheuttavat vaaratilanteen.

Telemaattiset ratkaisut toteutetaan Haminan ohikulkutielle lähes samoilla periaatteilla kuin Koskenkylä–Kotka-moottoritielle. Näin myös liikenteenhallintajärjestelmät ovat yhtenäiset, kun E18-moottoritieyhteys on valmis Haminan itäpuolelle asti.

Lue lisää

Katso kaikki