Vihreän julkisen rakentamisen opas lausunnolle

Hankintaoppaalla pyritään siihen, että julkisin varoin toteutetut rakennukset olisivat tiennäyttäjiä vähähiilisessä rakentamisessa.

Ympäristöministeriön vihreän julkisen talonrakentamisen opasluonnos lähtee tänään lausunnolle. Opas sisältää vapaaehtoiset suositukset, joiden avulla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää enemmän kuin säädökset edellyttävät.

Hankintaoppaan ja -kriteerien avulla pyritään siihen, että julkisin varoin toteutetut rakennukset olisivat tiennäyttäjiä vähähiilisessä rakentamisessa.

Suositukset on laadittu ympäristöministeriössä yhteistyössä kuntien, rakennusliikkeiden, konsulttien ja muiden sidosryhmien kanssa. Oppaan käytettävyyden ja kriteerien toimivuuden varmistamiseksi järjestetään lausuntokierros. Opas ilmestyy alkusyksystä 2017.

Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuosittain noin 7 miljardia euroa. Rakentaminen ja rakennukset aiheuttavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suomi on Pariisin sopimuksessa sitoutunut osana EU:ta vähintään 40 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä.

Oppaan tavoite on selventää, missä vaiheissa rakennuksen hankintaprosessia voidaan tehokkaimmin vaikuttaa rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Opas sisältää tarkat kriteerit vähähiiliseen rakentamiseen. Kriteereissä asetetaan vähimmäisvaatimuksia energia- ja materiaalitehokkuudelle suunnitteluvaiheessa, materiaalihankinnoissa ja rakennusurakoissa.

Laatimalla vihreän julkisen rakentamisen kriteerit ympäristöministeriö ennakoi tulevaa tiekarttaa rakennusten elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Oppaan taustalla on vuonna 2014 uusittu hankintadirektiivi, missä on kiinnitetty erityistä huomiota julkisten hankintojen ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Euroopan komissio laati 2016 suositukset vihreiden julkisten toimitilahankkeiden kriteereiksi, joiden pohjalta kehitettiin oppaan suositukset suomalaisia julkisia rakennushankkeita varten.

Lue lisää

Katso kaikki