Vain oikein asennettu vesimittari täyttää vaatimukset

Huoneistokohtaisten vesimittareiden valmistajien antamia ohjeita mittarin asennuksesta on ehdottomasti noudatettava.

Vesimittareiden oikea asennus vaikuttaa mittareiden luotettavuuteen, korostaa Tukes ammattilaistiedotteessaan. Asennuksessa tai mittaripaikan suunnittelussa tapahtuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa. Jos valmistajan asennusohjeita ei noudateta, valmistaja ei voi taata, että huoneistokohtainen vesimittari toimii luotettavasti.

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on täytettävä vaatimukset, jotta sitä saa käyttää laskutettavan vedenkulutuksen mittaukseen. Asukkaan laskutuksen oikeellisuus riippuu hänen asuntonsa mittarin luotettavuudesta.

Asennusohjeet voivat koskea esimerkiksi vesimittarin asennusasentoa, mittaria ympäröivien putkistojen suoria osuuksia tai takaisinvirtausta estävien venttiilien asentamista. Asennusohjeissa voidaan kuvata myös, kuinka putkiston paineistus on tehtävä, jotta mittari ei vaurioidu.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuspaikka on suunniteltava niin, että vesimittari voidaan asentaa oikein. Tilaa on oltava riittävästi, jotta mittari voidaan helposti asentaa, lukea, huoltaa ja vaihtaa vesimittari voidaan asentaa oikeaan asentoon. Vesimittarin lisäksi tilaan pitää mahtua valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen mittarin.

Mahdollisen huoltoluukun on oltava riittävän suuri, jotta esimerkiksi mittarin vaihto onnistuu. Mittarin valmistaja voi antaa suosituksen mittarin teknistä käyttöiästä. Mekaanisten vesimittareiden tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 10 vuotta.

Merkintä kertoo asennusasennon

Vesimittareiden asennusohjeissa on kuvattu vesimittarityypille sallitut asennusasennot. Vesimittareiden sallittu asennusasento on merkitty myös vesimittarin mittaritauluun kirjaimilla H (vaakaputki) tai V (pystyputki) alla olevan taulukon mukaisesti.

Jos H/V-merkintää ei ole, saa vesimittarin asentaa sekä pysty- että vaakaputkeen. Vesimittarin, jossa on H/V-merkintä, voi asentaa vaakasuoraan putkeen näyttö sivulle. Mekaanisia vesimittareita ei saa asentaa vaakaputkeen näyttötaulu alaspäin, ellei sellaista ole kuvattu mittarin hyväksynnässä ja asennusohjeessa.

Muilla mittarityypeillä, esimerkiksi ultraääni- ja turbiinimittareilla, mittarin sallittu asennusasento ja näyttötaulun suunta on kuvattu asennusohjeessa. Nykyään asennettavissa vesimittareissa on asennusasennon merkinnän yhteydessä R-merkintä, esimerkiksi R80H. R-luvun tulee olla vähintään 40.

R-luku kertoo vesimittarin virtausalueesta. Pystyputkeen asennettuna vesimittarin R-luku on yleensä pienempi kuin vaakaputkeen asennettuna, jolloin mittari toimii pystyputkessa kapeammalla virtausalueella kuin vaakaputkeen asennettuna.

Mittarin valmistaja vastaa siitä, että CE M -merkinnöillä varustettu vesimittari täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa ja asennusohje on asianmukainen. Mittarin tai mittarierän mukana on toimitettava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Vesimittarin käyttäjä vastaa siitä, että käyttöön otetaan soveltuva mittari ja että mittari toimii luotettavasti koko käytössäoloajan. Vesimittarin käyttäjä on taho, joka käyttää vesimittarin lukemaa laskutuksen perusteena. Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttäjä on yleensä taloyhtiö.

Vesimittarin käyttäjä vastaa myös siitä, että vesimittarin asennusta koskeva suunnittelu ja asennustyö on tehty niin, että säädösten vaatimukset täyttyvät. Taloyhtiön kannattaa käyttää ammattilaisia suunnitteluun ja toteutukseen.

Kommentit

  12.1.2018 09:51

  Kirjoituksessa on vesimittarien asennustapaa tarkasteltu vain nykyisin voimassa olevan mittalaitedirektiivin ja nykyisen mittalaiteasetuksen kannalta.
  Vanhan säännöstön aikana ei asennusasentoa koskevat rajoitukset olivat erilaisia. Silloisissa ohjeistuksissa mittarin sai asentaa taulu alaspäin, jos se sallittiin valmistajan ohjeissa.
  Tästä johtuen vanhan mittalaiteasetuksen aikana tehdyissä kohteissa mittarit voivat olla taulu alaspäin ja niitä voidaan käyttää kuten ennenkin. Noin äkkipäätä taitaa olla ratkaisevana tuolle asennusasennolla kohteen rakennuslupahakemuksen päivämäärä.
  Asialla on suuri periaatteellinen merkitys taloyhtiöiden kannalta, koska toisaalta kannustetaan, jopa joissakin tilanteissa vaaditaan kulutuksen seurantaa ja/tai todelliseen kulutukseen perustuvaa kustannusten jakoa. Lisäksi taloyhtiöiden sisällä vaaditaan osakkaiden tasaveroista kohtelua, joten vedenkulutuksen seurannan ja laskutuksen on oltava yhdenmukaista.
  Jos vanhojen ohjeiden mukaan alaspäin asennetuille mittareille annetaan uusiin määräyksiin nojaten kelvoton leima, johtaa tämä ristiriitoihin taloyhtiöissä. Toisaalta se myös lyö kasvoille energiankulutuksen alentamista koskevia tavoitteita.

   12.1.2018 12:28

   Eivät kai uudetkaan ohjeet estä mittarin asentamista mittaritaulu alaspäin jos laitteen asennusohje sen sallii? laitteen asennusohjeen mukaan on laitteet on tietenkin aina asennettava.

   TUKES-ohje:
   "Mekaanisia vesimittareita ei saa asentaa vaakaputkeen näyttötaulu alaspäin, ellei sellaista ole kuvattu mittarin hyväksynnässä ja asennusohjeessa.
   Muilla mittarityypeillä, esimerkiksi ultraääni- ja turbiinimittareilla, mittarin sallittu asennusasento ja näyttötaulun suunta on kuvattu asennusohjeessa."

  12.1.2018 15:38

  On näköjään Tukesin virkamiehillä sukulaisia, joilla putkiliikkeitä, näin heille järjestetään töitä. Onhan tämä maan tapa ylimpien virkamiesten keskuudessa.

Jätä kommentti

*

*