Vastuullinen rakentaminen on hyvää bisnestä

Tutkimuksen mukaan kestävä kehitys on hitaasti mutta varmasti ottanut paikkansa alan liiketoiminnan ytimessä.

Vastuullisuus rakennusalalla ei tarkoita pelkkää ympäristön huomioimista, vaan rakennusten käyttäjien hyvinvointi nähdään entistä tärkeämpänä, selviää suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin tutkimuksesta.

Ramboll toteutti vihreän rakentamisen tilaa ja trendejä kartoittavan Green Market Studyn tukeakseen kestävän kehityksen mukaista innovointia rakennusalalla. Aineisto kerättiin alkuvuonna 2017. Siinä kysyttiin mielipidettä lähes 400 pohjoismaiselta kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijalta.

Tutkimuksen mukaan kestävä kehitys on hitaasti mutta varmasti ottanut paikkansa alan liiketoiminnan ytimessä, sillä 90 prosenttia vastaajista pitää sitä olennaisen tärkeänä liiketoiminnan menestyksen kannalta. Vastuullisuus ei tarkoita pelkkiä ympäristönäkökohtia. Yksi suurimmista yritysten menoeristä on ihmisten tarpeista ja toiminnasta syntyvät kulut, joten niiden huomioiminen on liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeää.

”Perinteisiin rakennuksiin verrattuna kestävän kehityksen mukaisten rakennusten omaisuus- ja vuokratuotto on keskimäärin 3–5 % suurempi, käyttökustannukset taas 5–10 % pienemmät ja vajaakäyttöaste 3–5 % pienempi”, sanoo Rambollin kiinteistökonsultoinnin johtaja Mikael Lindgren.

Tutkimuksen mukaan rakennuksen käyttäjien terveyteen ja tuottavuuteen vaikuttavat merkittävimmin vaarallisten kemikaalien päästöt rakennusmateriaaleista sisäilmaan, päivänvalo ja valaistuksen laatu sekä lämpötila.

Green Market Study toteutettiin nyt viidennen kerran Suomessa ja ensimmäistä kertaa koko Pohjois-maiden laajuisena tutkimuksena.

Lue lisää

Katso kaikki