Vastavalmistuneet insinöörit työllistyvät paremmin

Kolikon toinen puoli on vastavalmistuneiden insinöörien palkkataso, joka on polkenut jokseenkin paikallaan viitisen vuotta.

Vastavalmistuneet insinöörit löytävät töitä edellisvuosia paremmin. Asia käy ilmi sekä työ- ja elinkeinoministeriön tilastosta että Insinööriliiton keväällä tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin vuonna 2015 valmistuneiden insinöörien sijoittumista työelämään.

”Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat erityisesti vastavalmistuneisiin. Taloustilanteessa on näkynyt myönteisiä merkkejä, ja vastavalmistuneet ovat saaneet aiempaa paremmin töitä”, sanoo Insinööriliiton työmarkkinatutkija Varpu Multisilta.

Insinööriliitto tutkii säännöllisesti vastavalmistuneiden insinöörien sijoittumista työelämään. Tutkimuksissa selvitetään työllistymisen lisäksi myös muita asioita, kuten vastavalmistuneiden palkkakehitystä.

”Kolikon toinen puoli on vastavalmistuneiden insinöörien palkkataso, joka on polkenut jokseenkin paikallaan viitisen vuotta”, Multisilta sanoo.

Keväisessä tutkimuksessa vastavalmistuneiden palkka oli keskimäärin 2 700 euroa. Parhaan palkkatason valmistuneille tarjosi rakennusala ja alueista pääkaupunkiseutu, jossa palkat olivat vajaat kymmenen prosenttia muuta Suomea paremmat.

Insinööriliiton kyselytutkimuksen mukaan 80 prosenttia kyselyyn vastanneista työskenteli kyselyhetkellä kokopäiväisesti. Paras työllisyystilanne oli rakennusalaa opiskelleilla ja vähiten prosessi- ja materiaalitekniikasta valmistuneilla.

Myös työnhaku koettiin aikaisempaa helpommaksi. Vastanneista 38 prosenttia piti työllistymistä erittäin tai melko helppona. Kolmella neljästä vastaajasta ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka vastasi hyvin omaa koulutusalaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön loppukesän tilastot vahvistavat vastavalmistuneiden insinöörien työllisyyden parantumisen. Työttömyystilanne on selvästi viime vuotista valoisampi.

Vastavalmistuneita työttömiä insinöörejä oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan elokuussa 530, kun viime vuoden elokuussa heitä oli 124 enemmän eli 654. Kaikkiaan insinöörejä oli työttömänä elokuussa hieman yli 7 000.

 

Lue lisää

Katso kaikki