Varsinais-Suomen talotekniikkamarkkina jäähtymässä muuta Suomea nopeammin

Varsinais-Suomen talotekniikkayritysten työkanta on heikentynyt merkittävästi viimesyksyisestä, mikä on lisännyt urakoitsijoiden epävarmuutta tulevasta kehityksestä. Tilanne uudisrakentamisessa on muuta maata vaisumpi, mutta korjausrakentaminen työllistää vielä hyvin. Rakentamisen kokonaisvolyymin uskotaan pysyvän edelleen loppuvuoden ennallaan.

Varsinaissuomalaisten urakoitsijoiden varovaisuuden taustalla on keskimääräisen tilauskannan tuoma lyhyt näkökenttä. Täystyöllistävä tilauskanta on pudonnut viime syksyn 5,1 kuukaudesta 3,7 kuukauteen (koko maassa 5,0 kk). Työtilanteessa vallitsee vielä tasapaino, mutta �?�kädestä suuhun eletään�?�, kuvailee eräs urakoitsija tuntojaan. Yli puolet vastaajista ei usko tilauskannassa tapahtuvan muutoksia seuraavan vuosipuoliskon aikana.
Joka viides maakunnan lvis-urakoitsija (koko maassa 13 %) kokee tilanteen uudisrakentamisessa heikkona ja 40 % (48 %) hyvänä tai erittäin hyvänä. Paniikkinappia ei vielä paineta, sillä syksyyn lähes 90 % uskoo tilanteensa säilyvän nykyisellään. Tuntumaa helpottaa korjausrakentaminen, jonka nykytilan kaikki vastaajat kokevat vähintäänkin tyydyttäväksi ja lyhyellä tähtäimellä heikkenemistä epäilee vain joka seitsemäs.
Tehtyjen töiden hintatason yritykset ilmoittivat laskeneet prosentin viime syksystä. Hintatason odotetaan jatkavan laskuaan saman verran ensi syksyyn.
Laskettavaa riittää edelleen, sillä tällä hetkellä yritykset pystyvät vastaamaan kolmeen viidestä tarjouspyynnöstä. Läpimenoprosentti on 23.
Vastanneiden yritysten palveluksessa on 363 henkilöä, mikä vastaa myös viime vuoden keskimäärää. Epävarmasta tilanteesta huolimatta syksyllä arvioidaan rivissä oleva kolmisenkymmentä henkeä enemmän. Hyvää työllistämiskykyä kuvaa, että kyselyhetkellä oli lomautettuna vain yksi työntekijä. Työvoiman saatavuutta pitää tyydyttävänä kolme neljästä yrityksestä.
Liikevaihto kasvoi viime vuonna 27 prosentilla yrityksistä (54 %). Kannattavuuttaan kuvasi hyväksi 43 %, tyydyttäväksi 44 % ja heikoksi 13 %.
Selvitys toteutettiin webropol-kyselynä huhti-toukokuun vaihteessa. Varsinais-Suomesta vastasi 15 yritystä.
Talotekniikkaurakoinnin arvo on lähes 4,5 miljardia euroa ja ala työllistää noin 26 500 henkilöä.Varsinais-Suomen suhdannetilanne kevät 2008

Lue lisää

Katso kaikki