Varainsiirtoveroa alennettava kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden elvyttämiseksi

Kiinteistöalan järjestöt vaativat kiinteistökaupan varainsiirtoveron poistamista tai sen saattamista samalle tasolle kuin asunto-osakekaupassa. Varainsiirtoveron alentaminen elvyttäisi kiinteistö- ja asuntokauppaa ja sitä kautta myös korjaamista ja saneerausta.
Kiinteistöalan järjestöt vaativat kiinteistökaupan kauppahinnasta perittävän 4 prosentin varainsiirtoveron alentamista tai sen poistamista kokonaan. Varainsiirtoveron poistaminen tai laskeminen elvyttäisi kiinteistö- ja asuntokauppaa ja lisäisi sen myötä uudisrakentamista sekä kauppoihin usein liittyvää korjaamista ja saneerausta. Muutos tulisi toteuttaa takautuvasti 1.1.2009 alkaen vähintään määräajaksi.
Nykyinen kiinteistö- ja asuntokaupan verotus vääristää markkinoita, koska varainsiirtovero kohtelee kiinteistökauppoja eri tavoin niiden omistusmuodosta riippuen. Kiinteistön kauppahinnasta peritään 4 prosentin varainsiirtovero. Täysin vastaavan osakeyhtiömuotoisen kiinteistön osakekaupasta perittävä vero on 1,6 prosenttia. Kokonaisen rakennuksen, asuntotontin tai esimerkiksi omakotitalon kaupasta maksettava vero on siis 2,5-kertainen osakekaupan verotukseen nähden.
Korkea varainsiirtovero kasvattaa kynnystä tehdä kiinteistö- ja asuntokauppoja. Veron laskeminen tai poistaminen kokonaan elvyttäisi kiinteistöjen, erityisesti asuntotonttien ja omakotitalojen sekä myös asunto-osakkeiden ostamista. Lisäksi se helpottaisi kiinteistöjen tai asuntojen myyntiä tilanteissa, joissa niiden omistaja on pakotettu myymään esimerkiksi työttömyyden tai muun taloudellisen ahdingon vuoksi.
Kotitalouksien kiinteistö- ja asuntokaupat rahoitetaan lähes poikkeuksetta asuntolainalla, jonka määrää kotitaloudet joutuvat korottamaan varainsiirtoveron maksamiseksi. Valtion verotus syventää erityisesti omakotitalouksien ja asumishistoriansa alkupäässä olevien lapsiperheiden velkataakkaa. Asumismuotojen erilainen verokohtelu on myös johtanut tarpeettomiin hallinnollisiin ratkaisuihin, kun rakennusliikkeet ovat perustaneet asunnonostajille edullisempia keinotekoisia pieniä asunto-osakeyhtiömuotoisia omakotiyhtiöitä.
Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2009 varainsiirtoveron tuotoksi noin 480 milj. euroa. Varainsiirtoveron yhdenmukaistaminen 1,6 prosenttiin laskisi valtion verotuloja, mutta kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden elpyminen kerrannaisvaikutuksineen todennäköisesti kompensoisi verotulojen menetyksen.
Kiinteistöalan järjestöt vaativat hallitukselta uusia ja monipuolisempia keinoja kiinteistö- ja asuntokaupan elvyttämiseksi. Kaupan esteiden purkaminen olisi hallitukselta tehokas ja edullinen toimenpide ja torjuisi tätä kautta tehokkaasti alkavaa taantumaa.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen Omakotiliitto ry

Lue lisää

Katso kaikki