Vapon ympäristöpalkinto Helen Nikkareville Viroon

Vapon hallitus on myöntänyt vuoden 2008 ympäristöpalkinnan ympäristöasiantuntija Helen Nikkareville Virosta. Palkinnon perusteena on Nikkarevin toiminta Tootsi Turvas AS:n ympäristöasioiden kehittämisessä.
Helen Nikkarev on vastannut mm. Lavassaaren turvetuotantoalueen kuivatus- ja vedenpuhdistusjärjestelmän toteuttamisesta. Hanke on Virossa ensimmäisiä turvetuotannon vesiensuojelutöitä, ja se on tuonut Tootsi Turvakselle myönteistä julkisuutta.
Vapon ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 1990 lähtien ympäristöasioiden hoitamisessa ansioituneille henkilöille. Palkintosumma on 3 000 euroa ja se voidaan myöntää joko vapolaiselle tai urakoitsijalle. Tarkoituksena on ensisijaisesti motivoida ympäristöön liittyvää käytännön työtä ja toimia esimerkkinä muille vapolaisille tai urakoitsijoille.
Myöntämisperusteena on uuden merkittävän ratkaisun kehittäminen tai keksiminen tai muu ympäristöasia tai ympäristötietoutta eteenpäin vievä toimenpide, jolla on yhtiön kannalta laajempaa merkitystä.

Lue lisää

Katso kaikki