Vapaavuori: Rakennusalalle saatava yhdenmukaiset määritelmät energiatehokkaille taloille

Asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoi Pohjois-Suomen Rakentajapäivillä, että käytössä oleva terminologia matala-, passiivi-, nolla- tai plusenergiataloineen on kuluttajan kannalta liian sekava ja moniselitteinen.
Vapaavuoren mielestä on hyvä, että rakennusala on herännyt panostamaan energiatehokkaaseen rakentamiseen, mutta hän kertoi seuranneensa ristiriitaisin tuntein toimijoiden pyrkimyksiä markkinoida omaa edistyksellisyyttään. Vapaavuori toivoi, että ala pystyisi yhdessä laatimaan ja sopimaan energiatehokkaan rakentamisen termeille tulkinnat, jotka ovat yksiselitteisiä, helposti ymmärrettäviä ja auttavat myös tavallista rakentajaa valintojen teossa.
Ympäristöministeriö on mukana termistön selkeytystalkoissa. Vapaavuoren mukaan ympäristöministeriö teettää VTT:llä selvitystä, jossa kehitetään määritelmät matala- ja passiivienergiarakentamiselle.

Lue lisää

Katso kaikki