Vantaan Puu-Ylästöön 123 uutta asuntoa

Vantaan Puu-Ylästö edustaa uutta nykyaikaista puutaloarkkitehtuuria. Alueen rakentaminen on esimerkki puurakenteeseen perustuvien tuoteosien ja materiaalien kehittämisestä pientalorakentamisessa. Puu on korkealaatuinen, hinnaltaan kilpailukykyinen ja ympäristöarvoltaan kestävä materiaali. Siitä rakennutetut asuinalueet ovat nykyaikaisia ja kaupunkimaisia. Puu-Ylästö osoittaa miten teollisesti rakennettaessa on mahdollista tuottaa muunneltavia – massaräätälöityjä – asuntoja, kun suunnittelu on kunnolla tehty.

Puu-Ylästön hankkeessa on tehty uudenlaista yhteistyötä kaupungin kanssa. Yhteistyössä kaupungin kanssa VVO, SRV Westerlund ja arkkitehtitoimisto Forma-Futura ovat laatineet alueelle sekä asemakaavan että rakennussuunnitelman. Lisäksi SRV Westerlund ja VVO rakentavat myös pääosan alueen kunnallistekniikasta. Alueen toteuttavat yhdessä VVO, SRV Westerlund sekä Finnforest Oyj.

Puu-Ylästön pientaloalueelle valmistuu kolmessa vaiheessa 123 omistusasuntoa yksi- ja kaksitasoisiin erillis- ja paritaloihin. Ensimmäisen vaiheen 39 asuntoa valmistuivat kesä-lokakuussa 2005. Toisen vaiheen 37 asuntoa rakennetaan parhaillaan, ja kolmas vaihe käynnistyy ensi kesänä.

Lue lisää

Katso kaikki