Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot käyntiin

Valtioneuvosto päätti politiikkariihessään 24.2.2009 käynnistää ”Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot”. Tämän toimenpideohjelman (2009-2013) tavoitteena on kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen sekä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjausrakentamisessa. Ympäristöministeriö koordinoi ohjelmaa.Toimenpideohjelman sisältö ja tavoitteet

Toimenpideohjelma sisältää ongelman laajuuden ja tarkempien syiden perusteellisen kartoituksen, jo tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin ja parhaiden toimintatapojen analysoinnin, keskeisten tietoaukkojen paikkaamisen, alan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittämisen sekä kaikki osapuolet kattavan viestintä- ja koulutusohjelman suunnittelun ja toteutuksen.

Toimenpideohjelman tavoitteena on poistaa rakennus- ja suunnittelualan yhteisin toimenpitein sellaiset suunnittelu- ja rakennusvirheet, joista valtaosa kosteus- ja homeongelmista tähänastisten tutkimusten mukaan aiheutuu. Ohjelmassa tulisi vakiinnuttaa parhaat nykyiset uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja kunnossapidon käytännöt kiinteistö- ja rakennusalan yleisiksi toimintatavoiksi. Ohjelma kattaisi eri rakennustyypit ja niiden käyttäjät ja sen aikana täsmennettäisiin toimenpiteet sekä lainsäädännön että käytäntöjen osalta.

Ohjelman koordinaatiovastuu on ympäristöministeriöllä ja se toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien sekä keskeisten kiinteistöomistajatahojen ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Toimenpideohjelmalle valitaan ohjelmapäällikkö sekä keskeisistä viranomaisista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä.

Osana toimenpideohjelmaa valmistellaan erillinen valtioneuvoston periaatepäätös, jossa linjataan valtiovallan keskeiset toimenpiteet kosteus- ja homeongelmien vähentämiseksi. Periaatepäätöksen yhteydessä laadittaisiin keskipitkän aikavälin suunnitelma valtion omien rakennusten korjaustoiminnalle sekä periaatteet valtion tuen kohdentamiselle muiden tahojen omistamien rakennusten kosteus- ja homeongelmien korjaamiseen. Periaatepäätös tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn 28.2.2010 mennessä.

Kosteus- ja homeongelmat aiheuttavat terveyshaittoja ja kansantaloudellisia kustannuksia

Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä syistä huonoon sisäilman laatuun, joka on yksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä Suomen rakennuskannassa ja aiheuttavat varovaisen arvion mukaan satojen miljoonien eurojen suuruiset vuotuiset terveydenhoitokustannukset ja vähintään samaa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. Välillisten vaikutusten takia kansantaloudelliset kustannukset ovat vielä huomattavasti tätä suuremmat.

Ongelmat vältettävissä hyvällä uudis- ja korjausrakentamisen laadulla

Kosteus- ja homeongelmien syitä löytyy niin rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta, rakennusten kunnossapidosta kuin käytöstäkin. Home- ja kosteusvauriot voidaan välttää hyvällä uudis- ja korjausrakentamisen laadulla. Viranomaisohjauksen sekä kiinteistö- ja rakennusalan vapaaehtoisin toimin on luotu monia hyviä toimintatapoja ongelmien välttämiseksi. Myös uudet määräykset ovat vähentäneet vaurioiden syntymistä. Ongelma on haastava sillä tilanne ei ole merkittävästi parantunut kymmenessä vuodessa.
Lähde: Ympäristöministeriö

Lue lisää

Katso kaikki