Valaistusinvestoinneilla helppoja säästöjä

Valaistus haukkaa kuntien kiinteistöjen sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan.

Kunnissa ja yrityksissä satojen tuhansien eurojen vuosisäästöt ovat mahdollisia, kun vanhaa energiatehotonta valaistusta päivitetään uudempaan tekniikkaan. Motivan mukaan katse tulisi kääntää investointikustannuksista käyttökustannuksiin.

Kiinteistöjen energiankulutuksesta valaistus haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan.

”Investointi uuteen teknologiaan ja valaistuksen ohjaukseen saattaa vaikuttaa kalliilta, mutta oleellista on tarkastella valaistuksen käyttökustannuksia pidemmällä aikavälillä”, sanoo Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Jos investoinnilla on kuitattavissa sadan tuhannen euron vuosisäästöt, investointi saattaakin maksaa itsensä nopeasti takaisin, ja kiinteistön hoitokulut pienenevät. Myös uutta rakennettaessa valaistuksen suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä ohjaamalla valoa sinne, missä sitä tarvitaan, ei tilojen turhaan valaistukseen kulu energiaa.

 

Etsi elinkaarikustannuksiltaan edullisinta ratkaisua

Kilpailutusvaiheessa tehty elinkaarikustannusten vertailu varmistaa, että hankintapäätöksessä on huomioitu kaikki käytön aikaiset kustannukset ja säästöjä kertyy.

”Elinkaarikustannusten vertailu, eli käyttö- ja huoltokustannusten huomiointi hankintahinnan lisäksi, on kaikkien valaistusta hankkivien etu”, Suur-Uski sanoo.

Useilla valaistusalan yrityksillä on omia laskureita elinkaarikustannusten vertailuun, mutta niiden haasteena on läpinäkyvyyden puute ja eri laskureilla tehtyjen laskelmien keskinäinen vertailu.

 

Motiva tuotti yhteisen vertailutyökalun tilaajien avuksi

Läpinäkyvyyden ja laskelmien luotettavuuden lisäämiseksi Motiva on tuottanut yhdessä valaistusalan tilaajien ja yritysten kanssa yhteisen työkalun elinkaarikustannusten vertailuun. VALTTI-laskuri on uuden hankintadirektiivin mukainen apuväline, sillä se on kaikkien saatavilla ja yhdessä alan asiantuntijoiden ja tilaajien kanssa toteutettu.

Suur-Uski kannustaa valaistuksen tilaajia vaatimaan suunnittelijoilta ja valaistusalan yrityksiltä elinkaarikustannusvertailujen tekoa VALTTI-laskurilla.

VALTTI-laskurista on kaksi eri versiota, toinen sisävalaistuksen ja toinen ulkovalaistuksen elinkaarikustannusten vertailuun. Laskuri ja sen käyttö- ja täyttöohjeet löytyvät valaistustieto.fi -sivustolta, jonne on koottu tietoa energiatehokkaan valaistuksen suunnittelusta ja hankinnasta.

Motivan hankinta-asiantuntija Isa-Maria Bergman puolestaan muistuttaa tilaajia täsmentämään sen, kenen vastuulla säästöjen seuranta ja todentaminen on. Elinkaarimalleissa, valaistusta palveluna hankittaessa tai suunnittele ja toteuta -malleissa vastuu säästöjen toteutumisesta on yleensä selkeämmin määritelty kuin hankittaessa pelkkiä valaistustuotteita tai silloin, kun valaistuksen suunnittelu ja urakointi tapahtuu eri yritysten toimesta.

 

VINKKI: Näin säästät valaistuksen käyttökustannuksissa

  • Teetä valaistussuunnittelu ammattilaisella.
  • Valaistusvoimakkuutta ei kannata ylimitoittaa, koska valaistusvoimakkuus vaikuttaa suoraan energiankulutukseen.
  • Huomioi suunnittelussa tilan mittasuhteet ja väritys sekä päivänvalo.
  • Mitoita valaistus työalueelle, ei koko tilaan.
  • Ohjaa valaistuksen määrää ja käyttöaikoja.
  • Optimoi valonlähteiden määrä ja valitse energiatehokkaat valaisimet.
  • Opasta käyttäjät valaistuksen toimintaan.

 

Lue lisää

Katso kaikki