Vahva asuntorakentaminen kirittää ja kiristää LVI-asennusta

Asuntorakentamisen hyvä imu antaa vauhtia LVI-töille myös vuonna 2018.

Asuntorakentamisen hyvä imu antaa vauhtia LVI-töille myös vuonna 2018.

Laskettavia kohteita ja töitä riittää, mutta kannattavuus ei ole kohentunut markkinan piristymisen myötä. Uudisrakentamisen puskureina toimivat talotekniset modernisoinnit ja huoltopalvelut.

Odotuksia on ladattu myös käynnistyneisiin ja käynnistyviin aluerakennushankkeisiin, joiden talotekniset työt ovat tulossa vasta suunnitteluvaiheeseen. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälän tähdentää, että hyvistä näkymistä huolimatta maa on kahtiajakautunut menestyksen suhteessa.

”Ei ole maakunnissa rakennusbuumissta tietoakaan, eikä hintatasosta päätelleen juuri muuallakaan, kommentoitiin vapaassa osuudessa. Heikko hintataso tulikin monissa vastauksissa esiin”, Syrjälä kertoo.

”Lohdullista on, että suhdannetilanne vaikuttaisi joka tapauksessa varsin vakaalta myös seuraavan puolen vuoden ajan, eikä välttämättä sen jälkeenkään. Uutta sen sijaan on myös huoltotoiminnan hintatason putoaminen.”

Poimintoja LVI-asennuksen suhdannekyselystä: Yli puolella vastaajista sekä uudis- että korjausrakentamisen tilanne on hyvä eikä tilanteen ei odoteta juurikaan muuttuvan kevääseen 2018.

Yrityksistä 58 prosenttia kuvaa kannattavuuttaan tyydyttäväksi, 18 prosenttia heikoksi. Tilauskanta on kasvanut puolella yrityksistä ja tällä hetkellä keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on neljä kuukautta.

Uudisrakentamisen buumista huolimatta LVI-yritysten liikevaihdosta merkittävästi suurempi osa tulee korjausrakentamisesta. Ensi kevään töihin valmistaudutaan lisäämällä henkilökuntaa. Henkilökunnasta oli kyselyhetkellä lomautettuna 2,5 prosenttia, mikä käytännössä tarkoittaa täystyöllisyyttä

Vuotta pidemmällä tarkastelujänteellä LVI-urakoitsijat uskovat Suomen talouden kasvavan maltillisesti ja rakentamisen volyymin pysyvän hyvällä tasolla. LVI-asennuksen odotukset vuodelle 2018 ovat kuitenkin varovaisemmat kuin taloudessa ja rakentamisessa keskimäärin. Yrittäjät itse ihmettelevät heikkoa taloudellista suoritustaan historiallisen vahvassa suhdannetilanteessa

Alueellisten erojen arvioidaan kasvavan entisestään. Asuntojen tuotanto ja korjaukset keskittyvät yhä enemmän suurimmille kaupunkiseuduille,

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n lokakuussa tekemään LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastasi 78 jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 27. LVI-asennuksen arvo on noin 3,5 miljardia euroa ja ala työllistää 14 000 henkeä.

 

Lue lisää

Katso kaikki