Vaasan yliopisto tutkii energiamurroksen suuntaamista

Vaasan yliopisto tutkii murroksen suuntaamista – pilottikohteena Vaasan kaupungin energiamurros.

Vaasan yliopisto tutkii ja kehittää uudessa hankkeessa murroksen suuntaamiseen liittyviä toimintamalleja, joita on tarkoitus soveltaa Pohjanmaalla. Pilottikohteena uudessa BothniaTM-hankkeessa on Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma.

Murroksen suuntaaminen eli Transition Management on viime vuosien aikana noussut maailmanlaajuisesti merkittäväksi tutkimusteemaksi. Syynä tähän ovat olleet etenkin kestävän kehityksen ja globaalin ilmastopolitiikan tavoitteet, joiden saavuttaminen vaatii laajaa ymmärrystä.

”Mitä syvällisemmin ymmärrämme murrosprosessien systeemistä luonnetta ja kytkeytyneisyyttä, sitä paremmin kykenemme luomaan edellytyksiä ja voimme kehittää toimenpiteitä konkreettisten muutosten aikaansaamiseksi”, sanovat markkinoinnin professori Arto Rajala, tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson ja tutkija Petra Berg Vaasan yliopistosta.

BothniaTM -hankkeessa halutaan syventää murroksen suuntaamisen tuntemusta ja siihen liittyvää osaamista sekä tutkijoiden että käytännön toimijoiden parissa. Tähän päästään rakentamalla monitieteinen tutkimusryhmä sekä paikallisten toimijoiden yhteinen alusta. Kehitettävän alustan on tarkoitus toimia myös jatkossa Vaasan kaupungin ja alueen muiden kehitystoimijoiden sekä korkeakoulujen kohtaamispaikkana.

”Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman tavoite eli hiilineutraali Vaasa 2035, on erittäin kova. BothniaTM-hanke edistää tavoitteen saavuttamista”, sanoo Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmasta vastaava kehittämispäällikkö Maija Alasalmi.

”Hankkeen avulla vahvistamme osaamistamme, joka on ehdoton edellytys Vaasan menestymiselle. Saamme mahdollisuuden olla edelläkävijöitä muutoksen toteuttamisessa ja luoda aivan uudenlaisia menestystarinoita kotikaupunkiimme. Hanke myös vahvistaa entisestään hyvää yhteistyötä yliopiston ja kaupungin kesken.”

Yhteisen alustan kehittämisessä on apuna Vaasan yliopiston lisäksi Rotterdamin Erasmus-yliopistossa toimiva DRIFT-instituutti. Se on Euroopan johtava murroksen suuntaamiseen keskittynyt tutkimus- ja koulutusinstituutti.

”Instituutilla on laaja kokemus korkeakoulujen, yritysten ja muiden organisaatioiden tukemisesta systeemisiin murroksiin liittyen. He ovat mukana hankkeessa vetämässä ja suunnittelemassa seminaareja ja työpajoja sekä toimivat sparraajina koko hankkeen ajan”, kertoo Enell-Nilsson.

DRIFT-instituutin tutkijan ja neuvonantajan Roel van Raakin mukaan energiamurroksessa suurin haaste on ajattelun muuttaminen. Ihmiset ryhtyvät yleensä puhumaan rahasta, verotuksen ongelmista ja lainsäädännön muuttamisesta, kun on kyse siirtymisestä uusiutuvaan energiaan ja kestävään kehitykseen.

”Meidän näkemyksemme mukaan uusi järjestelmä vaatii näiden lisäksi etenkin ajattelun muuttamista. Kun vanhaa fossiilisiin polttoaineisiin rakentuvaa järjestelmää on rakennettu ja optimoitu vuosikausia, on vaikea ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla ja hylätä vanhat rutiinit ja toimintamallit”, van Raak sanoo.

DRIFT-instituutin lisäksi Vaasan yliopisto tekee hankkeessa yhteistyötä myös Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. He ovat omassa tutkimushankkeessaan kehittäneet murrosareenassa käytettäviä työkaluja, joiden soveltamista BothniaTM -hankkeessa pyritään hyödyntämään.

BothniaTM-hanketta rahoittavat Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sekä Vaasan yliopisto ja Vaasan kaupunki.

Kuva: BothniaTM-hanke on järjestänyt jo yhden seminaarin murroksen suuntaamisesta ja sen mahdollisuuksista Vaasan yliopistolla. Mukana oli noin 20 tutkijaa ja asiantuntijaa Vaasan yliopistolta, DRIFT-instituutista, Åbo Akademista, Noviasta sekä Vaasan kaupungilta. Kuvaaja: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto.

Lue lisää

Katso kaikki