Vaasan yliopisto mukana toteuttamassa energiakyliä Afrikkaan

Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on tukea uusiutuvien energialähteiden innovointia sekä rakentamista Afrikassa.

Talotekniikka-lehti

Vaasan yliopisto on mukana kansainvälisessä LEAP-RE-konsortiossa, joka on Euroopan unionin ja Afrikan unionin välinen pitkäaikainen tutkimus- ja innovointikumppanuus uusiutuvan energian alalla.

Vaasan yliopisto vastaa ohjelman Energy Village concept -hankkeesta, jossa perustetaan yhteensä 16 energiaomavaraista energiakylää Etiopiaan, Botswanaan, Ugandaan ja Keniaan Afrikassa.

Energiakylä-hanke toteutetaan yhdessä paikallisten yhteistyöyliopistojen kanssa, joita ovat Addis Ababa Science and Technology University (Etiopia), Botswana International University of Science and Technology (Botswana), Makerere University (Uganda) ja Moi University (Kenia). Paikalliset asukkaat otetaan mukaan hankkeeseen jo suunnittelusta lähtien.

– Viemme energiakylä-konseptin ja siihen kuuluvan investointisuunnitelman afrikkalaisiin kyliin. Emme kuitenkaan käytä aiemmissa hankkeissamme hyvin toiminutta konseptia Afrikassa sellaisenaan, vaan työ kylissä toteutetaan perustuen kunkin kylän omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin, sanoo hankkeen vastuuhenkilönä Vaasan yliopistossa ja yliopiston VEBIC-tutkimusalustalla toimiva Ari Haapanen tiedotteessa.

– Lähdemme liikkeelle siitä, että tarkastelemme alueen energiakulutusta sekä selvitämme, millaista potentiaalia alueella on tuottaa uusiutuvaa energiaa. On tärkeää, että jokaiselle energiakylälle luotava toimenpideohjelma on sellainen, että se soveltuu afrikkalaiseen yhteiskuntaan ja sen lainalaisuuksiin.

Energiakylillä tarkoitetaan kyliä, jotka tuottavat itse kuluttamansa energian omalta alueelta peräisin olevilla uusiutuvilla energianlähteillä. Näin energian ostoihin käytettävät varat saadaan kiertoon yhteisön sisällä, joka taas tuottaa paikallisille työtä ja hyvinvointia. Lisäksi samalla saadaan vähennettyä fossiilista energiaa.

Energiakylä-hanke on nelivuotinen ja alkaa kesäkuussa 2021. Hanke tuo mahdollisuuksia myös suomalaiselle teollisuudelle, sillä se antaa tilaisuuden suositella suomalaisia teknologiatuottajia ja -toimittajia ja heidän teknologioitansa käytettäviksi kylissä.

LEAP-RE-konsortion (Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy) tavoitteena on kehittää uusiutuvaa energiaa kestävänä energian lähteenä kaikkialle Afrikkaan. Ohjelmassa on mukana 83 tutkimuskumppania Euroopasta ja Afrikasta, joiden pyrkimyksenä on yhdessä tukea uusiutuvien energialähteiden innovointia sekä rakentamista. LEAP-RE:n kokonaisbudjetti on 32 miljoonaa euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on 214 000 euroa.

Lue lisää

Katso kaikki