Uusia pätevyyksiä kuntotutkimusten tekemiseen

Uusi ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan pätevyys on nyt haettavissa.

Vanheneva rakennuskanta ja uusimista odottavat talotekniset järjestelmät luovat tarvetta saneeraustoimia ohjaavien kuntotutkimusten tekemiseen.

LVI-alan kuntotutkijoiden pätevyydet täydentyvät ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan pätevyydellä. Lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen (LVV) kuntotutkijoita on ollut jo usean vuoden ajan, mutta ilmanvaihtopuolella tutkimukset on tehty ilman ulkopuolisen tahon toteamaa pätevyyttä.

Kuntotutkimusalalla on toiminut kirjava joukko tekijöitä. Tehdyt ”tutkimukset” ovat todellisuudessa voineet olla kuntotarkastuksia, joissa kohteet on käyty vain pintapuolisesti läpi ilman asiantuntevaa rakenteiden tai laitteistojen kunnon tutkimista. Pätevyyden tavoitteena on parantaa kuntotutkimusten laatua sekä varmistaa tekijöiden ajantasainen ammattitaito.

Taloyhtiöihin LVI-alan kuntotutkimuksia tilataan vähemmän kuin esimerkiksi julkisivujen kuntotutkimuksia. LVI-järjestelmät ovat kuitenkin suurin yksittäinen korjausvelkaa yhtiöissä aiheuttava tekijä.

Oikein tehdyt kuntotutkimukset tuottavat hyötyä kiinteistöjen omistajille, koska saneeraukset voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin ja oikeaan aikaan – ennen kuin jotain hajoaa.

Uudessa IV-kuntotutkijan pätevyydessä edellytyksenä on IV-kuntotutkijan pätevyyskoulutuksen suorittaminen. Tällä varmistetaan tuore osaaminen esimerkiksi kuntotutkimuksen etenemisestä, tiedon keruumenetelmistä ja tuloksien hyödyntämisestä, kuntotutkimuksen kohdistamisesta, turvallisuudesta ja suorittamisesta, rakennusautomaatiojärjestelmien perusteista ja niiden kuntotutkimuksista, jäähdytysjärjestelmien perusteista ja niiden kuntotutkimuksista, energialaskennasta, tutkimustulosten analysoinnista, raportoinnista sekä tutkimustulosten kirjallisesta suullisesta esittämisesta.̈

Pätevyys on haettavissa FISEn sivuilla olevalla hakulomakkeella. Pätevyyden toteamisen edellytyksinä ovat LVI-alan tutkinto, IV-kuntotutkijan koulutus ja IV-kuntotutkijan pätevyystentti. Ensimmäinen tentti järjestetään 18.11.2016, Tenttiin voi ilmoittautua Suomen LVI-liiton sivuilta.

Lue lisää

Katso kaikki