Uusi kirja rakennusten energiatekniikasta

Kauan kaivattu ja tarpeeseen tuleva kirja rakennusten energiatekniikasta on valmistunut.

Kauan kaivattu ja tarpeeseen tuleva kirja rakennusten energiatekniikasta on valmistunut. Kirja on erityisen tärkeä nyt, kun Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös EU:n FitFor55-ohjelmassa asetettaan tiukkoja ilmastotavoitteita kaikille EU-maille, muun muassa 55 prosentin energiansäästövaatimus. Kun rakennusten osuus päästöistä ja energian käytöstä on 30–40 prosenttia sekä Suomessa että EU:ssa, on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen keskiössä. Tähän tähtää nyt toukokuussa 2024 lopullisesti hyväksytty ja julkaistu EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Se edellyttää merkittäviä toimia Suomen lainsäädännössä, energiankäytön tehostustoimia ja erityisesti talotekniikka- ja rakennusalalta innovaatioita nollaenergiarakentamiseen. Nyt tavoitteena on todellinen nollaenergiarakentaminen.

Alkaen energiatehokkuusdirektiivin esittelystä kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa uusien ilmastotietoisten ratkaisujen käyttöönottoon. Kirja antaa fysikaaliset perusteet energiatekniikkaan. Siinä esitetyt tiedot ovat sovellettavissa suoraan nykyrakentamiseen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen.

Rakennusten energiatekniikkaa käsittelevän kirjan puute ja luotettavan tiedon tarve on tiedostettu vuosia. Hajatietoa on ollut saatavilla, mutta kokoavaa yhteenvetoa ei. Yritin saada hanketta liikkeelle jo runsas kymmenen vuotta sitten, mutta silloin avainkirjoittajilla ei ollut aikaa. Kirjahanke lähti uudelleen liikkeelle, kun totesin syksyllä 2022 Talotekniikka-lehden haastattelussa, että rakennusten energiatekniikkaa käsittelevälle kirjalle olisi edelleen tarvetta. Talotekniikka-Julkaisut Oy tarttuikin tähän haasteeseen ja lähti viemään hanketta eteenpäin toimitusjohtaja Eetu Alvikin johdolla ja Talotekniikka-lehden päätoimittajan Piritta Vainion tuella. Eetu otti hankkeen omakseen ja sai omalla kokemuksellaan hankkeen logistiikan, rahoituksen ja organisaation nopeasti kuntoon.

Oman osuuteni rajoitin sisällön hahmotteluun ja kirjoittajien hankintaan. Onneksi kaikki asiantuntijat, joihin olin yhteydessä, pitivät kirjaa tarpeellisena, ja valtaosa hyväksyi kutsun osallistua hankkeeseen kirjoittajana. Aiheen laajuuden ja hankkeen suuruuden vuoksi oli välttämätöntä saada kirjoittajiksi riittävän laaja asiantuntijakunta, kaikkiaan 13 oman alansa eksperttiä. Vaikka kirjassa onkin 18 erillistä lukua, muodostaa se aihepiiriä syvällisesti käsittelevän yhtenäisen kokonaisuuden. Kaikkea mielenkiintoista ei kuitenkaan voitu sisällyttää kirjaan; työtä ja tilaa jää tuleville vuosille erityisen nopeasti kehittyvällä energiatekniikan alalla. Jokainen luku kirjassa muodostaa oman kokonaisuuden (yhteensä noin 270 sivua), mutta samalla kirja kattaa rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavat keskeiset alueet ja antaa perustiedot energiatehokkaiden ratkaisujen kehittelyyn. Kirja sopii perusteokseksi sekä opiskelijoille että ammattilaisille, mutta sisältää myös paljon mielenkiintoista tietoa jokaiselle. Kirjan taitto on tehty lukijaystävälliseksi. Sen takana on monille aikaisemmista taitoista tuttu Jarkko Narvanne. Kun jokainen luku muodostaa oman kokonaisuuden, niin se sopii monelle eri alueista tietoa hakevalle.

Kirja tulee painosta 22.5.2024 ja se on saatavilla Talotekniikka-lehden verkkosivuilta, Suomalaisesta ja Akateemisesta kirjakaupasta sekä monesta verkkokaupasta, kuten adlibris.com.

Lue lisää

Katso kaikki