Uudisrakentaminen jämähtänyt paikoilleen Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen talotekniikkayritysten työkanta on lyhentynyt merkittävästi sekä viimekeväisestä että vuoden takaisesta, mikä on lisännyt urakoitsijoiden epävarmuutta tulevasta kehityksestä. Tilanne uudisrakentamisessa on muuta maata heikompi, mutta korjausrakentaminen antaa vielä kohtuullisesti töitä.
Varsinaissuomalaisten urakoitsijoiden varovaisuuden taustalla on keskimääräisen tilauskannan tuoma lyhyt näkökenttä. Täystyöllistävä tilauskanta on pudonnut viime kevään 3,7 kuukaudesta 2,9:än kuukauteen. Vuosi sitten tilauskantaa riitti 5,1 kuukaudeksi. Tilauskannan uskotaan pysyvän nykytasolla tai kasvavan ensi kevääseen mennessä.
Kolme neljästä vastaajasta kokee tämänhetkisen tilanteen uudisrakentamisessa vain tyydyttäväksi. Hyvänä tilannetta ei pitänyt ainoakaan yritys. 58 % uskoo tilanteen pysyvän ennallaan ja loput arvelevat uudisrakentamisen edelleen vähenevän.
Korjausrakentamisessa tilanne yli 90 %:lla vähintäänkin tyydyttävä. Myönteiseen kehitykseen uskovia on enemmän (23 %) kuin heikkenemistä epäileviä (15 %).
Vastanneet yritykset työllistävät nyt 630 henkeä, mikä on vajaat 30 henkeä viime vuoden keskiarvoa enemmän. Väkimäärä putoaa 50:llä ensi kevääksi. Kyselyhetkellä oli lomautettuina 19 henkeä, 3 % yhteenlasketusta henkilömäärästä.
Ammattityövoimaa sai 31 %:a yrityksistä hyvin, tyydyttävästi 46 % ja huonosti 23 %.
Tehtyjen ja tarjottujen töiden hintatason yritykset ilmoittivat laskeneet kaksi prosenttia viime keväästä. Hintatason uskotaan jatkavan laskuaan kolmella prosentilla seuraavan vuosipuoliskon aikana.
Tarjousaktiivisuus on noussut yli 80:n %:n ja läpimenoprosentti kohonnut 30:een.
Selvitys toteutettiin webropol-kyselynä marraskuussa. Varsinais-Suomesta vastasi 13 yritystä, jotka tekevät pääasiassa lvi- ja sähköasennustöitä.
Talotekniikkaurakoinnin arvo oli viime vuonna 4,5 miljardia euroa ja ala työllistää lähes 27.000 henkilöä.Suhdanneyhteenveto syksy 2008, Varsinais-Suomi

Lue lisää

Katso kaikki