Uudenmaan talotekniikkayrityksillä vahva tilauskanta

Uudenmaan talotekniikkaurakoitsijat uskovat hyvän työtilanteen ja vahvan tilauskannan antavan potkua ensi kesään saakka. Uudisrakentamisen suhdanteiden uskotaan pysyvän nykyisellään ja korjausrakentamisen jopa paranevan. Ammattityövoiman puute kuitenkin jarruttaa merkittävästi uusien töiden vastaanottamista.
92 prosentilla vastanneista uusimaalaisista urakoitsijoista nykytilanne uudisrakentamisessa on vähintään tyydyttävä. Neljä viidestä uskoo tilanteen pysyvän ennallaan tai paranevan. Korjausrakentamisen tilanne on 96 prosentilla vastaajista vähintäänkin tyydyttävä ja yli 90 prosenttia uskoo sen paranevan kevääseen tultaessa.
Työvoiman saatavuus on edelleen heikentynyt ja lähes 60 prosenttia vastaajista pitää sitä huonona. Tyydyttäväksi tilanteen kokee kolmannes ja hyvänä sitä pitää vain joka kymmenes yritys. Pulaa on sekä työnjohdosta että asentajista.

– Tarjouksia pyytävien kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Lähivuosina korjausrakentajia tarvitaan rakennusten ikärakenteesta johtuen nykyistä merkittävästi enemmän. Taloyhtiön putket eivät päätöstä panttaamalla itsestään korjaannu, mutta tekijöiden löytäminen äkkilähtöön käy mahdottomaksi, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo.

Tilanne näkyy myös tarjousaktiivisuudessa. Tällä hetkellä yritykset pystyvät vastaamaan vain 69 prosenttiin tarjouspyynnöistä. Joka neljäs tarjous johtaa tilaukseen.

Uudenmaan yritysten keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on huippupitkä, 6,7 kuukautta, kun se koko maassa on 5,0 kuukautta. Vuosi sitten Uudellamaalla tilauskantaa riitti 4,0 ja viime keväänä 4,7 kuukaudeksi. Tilauskanta on kasvanut joka kolmannella ja 60 prosentilla pysynyt ennallaan. Vahvan tilausvirran uskotaan myös jatkuvan, sillä vain 7 prosenttia ennustaa tilauskannan laskevan ensi kevääseen tultaessa.

Hintojaan uusimaalaiset talotekniikkaurakoitsijat ovat nostaneet viime keväästä maltillisesti vain 1,4 prosentilla. Tästä syksystä kevääseen mennessä tehtävien töiden hintatason nousu arvioidaan 2,8 prosentiksi.

Tilanne on silti edelleen epätyydyttävä. Tarvikkeet ovat nousseet vuoden aikana noin 6 prosenttia ja palkat putkitöissä 2,2 sekä sähkössä 5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla työvoimapula on liu´uttanut ansioita vielä enemmän. Uusi neuvottelukierros on talvella edessä.

Vastanneet yritykset työllistivät marraskuussa 874 henkilöä. Henkilökunnan määrä on noussut 70:llä viime vuoden keskiarvosta. Ensi keväänä määrän arvioidaan olevan parikymmentä henkeä korkeampi.

Uudenmaan yrityksissä oli lomautettuina yhteensä 29 henkilöä, 3,3 prosenttia yhteenlasketusta henkilömäärästä. Kyseessä ovat lähinnä tilanteet, joissa kohteen valmistuttua seuraava ei ole käynnistynyt saman tien.

Kysely lähetettiin 290 Talotekniikkaliiton jäsenyritykselle. Uudeltamaalta vastasi 29 yritystä.
Talotekniikkaurakoinnin arvo on runsaat 4 miljardia euroa ja ala työllistää noin 26.000 henkilöä

Talotekniikan suhdannekatsaus Uudellemaalle, syksy 2007

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, 050 352 5120
jari.syrjala@talotekniikkaliitto.fi

Lue lisää

Katso kaikki