Uudenmaan talotekniikkarakentajien odotukset muuta maata vaisumpia

Uudenmaan talotekniikkaurakoitsijoiden markkina on hiljenemässä ja kysynnän arvioidaan heikkenevän edelleen jonkin verran ensi kevääseen tultaessa. Erityisesti korjausrakentamisessa näkymä on muuta maata synkempi. Mihinkään hintatason romahdukseen vastaajat eivät silti usko.
Yritysten keskimääräinen tilauskanta on sulanut vuoden takaisesta kahdella kuukaudella 4,7 kuukauteen. Valtaosa vastaajista kuitenkin uskoo työkannan jopa kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.
Tilauskannan lyheneminen kertoo sekä uudisrakentamisen pysähtymisestä että taloyhtiöiden empivästä suhtautumisesta patoutuneeseen korjausrakentamiseen. Puheet korjausrakentamisen kasvusta eivät edelleenkään näy uusmaalaisten talotekniikkaurakoitsijoiden odotuksissa.
– Valtiovallalta tarvitaan ripeitä ja rohkeita uusia avauksia uhkaavan äkkipysähdyksen estämiseksi. Korjausavustusten lisääminen, verohelpotukset energiatehokkuuskorjauksiin ja takausjärjestelmän uusiminen vuokratuotannon käynnistämiseksi, luettelee Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä tarvittavia toimenpiteitä.

Runsas kolmannes maakunnan lvis-urakoitsijoista (koko maassa joka neljäs) näkee uudisrakentamisen nykytilan heikkona tai erittäin heikkona. Kuusi kymmenestä uskoo tilanteen vielä huononevan. Korjausrakentamisen tilanteen kokee 83 % nyt vähintään tyydyttäväksi, mutta neljä kymmenestä uskoo sen heikkenevän kevääksi. Merkittävään paranemiseen ei usko kukaan.

Markkinatilanteen ja tilauskantaodotuksen välillä on ristiriita, jota voi selittää yrittämiseen kuuluva optimismi.

Tehtyjen ja tarjottujen töiden hintatason yritykset ilmoittivat laskeneen prosentin viime keväästä. Hintatason odotetaan jatkavan laskuaan 2,5 prosentilla ensi kevääseen.

Vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä 1.049 henkilöä. Henkilökunta on lisääntynyt 30:llä viime vuoden keskiarvosta. Ensi keväänä määrän arvioidaan vähenevän 985:en henkilöön.

Lomautettuina oli marraskuun puolivälissä 27 henkilöä, 2,6 % työvoimasta. Ammattityövoiman saatavuus on parantunut ratkaisevasti viime keväästä, nyt vain joka viides yritys koki työntekijäpulaa.

Tarjousaktiivisuus on hyvä ja tällä hetkellä yritykset pystyvät vastaamaan kolmeen neljästä tarjouspyynnöstä. Joka viides tarjous johtaa tilaukseen.

Marraskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 41 uusmaalaista yritystä, jotka tekevät pääasiassa LVI- ja sähköasennustöitä.

Talotekniikkaurakoinnin arvo oli viime vuonna noin 4,5 miljardia euroa ja ala työllistää noin 27.000 henkilöä.

Suhdanneyhteenveto syksy 2008 Uusimaa

Lue lisää

Katso kaikki