Kaupungit ja kunnat pohtivat katuvalaistuksen sammuttamista yöaikaan – Energiakriisissä tarvitaan myös pitkäaikaisia energiansäästöjä

Kuva: Signify

Tällä hetkellä useat kunnat ja kaupungit harkitsevat katuvalaistuksen himmentämistä tai sammuttamista öisin energian ja kustannusten säästämiseksi. Tämän sijaan tarvittaisiin kuitenkin pitkän aikavälin energiansäästötoimia, toteaa valaistusalan yritys Signify tiedotteessaan.

Euroopan energiakriisi on johtanut historiallisen korkeisiin sähkön sekä muiden palveluiden hintoihin, joten monet kunnat ja kaupungit etsivät tapoja kustannusten säästämiseksi – ja useat selvittävät katuvalaistuksen päivittämisen mahdollisuuksia. Useissa kaupungeissa ja kunnissa aiotaan sammuttaa osittain tai kokonaan katu- ja tievalaisimet talvella, vuoden pimeimpänä aikana.

Signifyn tiedotteen mukaan kuntien ja kaupunkien pyrkimykset vähentää sähkönkulutustaan kulujen suitsimiseksi on hyvä asia, mutta olennaista olisi pohtia, millaiset ratkaisut palvelevat näitä tarkoitusperiä parhaiten. Yöaikaan sammutettu katuvalaistus on kustannus- ja energiakustannusten kannalta laastariratkaisu, joka auttaa vain väliaikaisesti. Sen sijaan säästöjä voidaan kerryttää huomattavasti enemmän, jos perinteinen valaistus päivitetään älykkäillä LED-ratkaisuilla.

Joka tapauksessa kunnissa ja kaupungeissa tulee huomioida RoHS-direktiivin vaikutukset, minkä vuoksi useat elohopeaa sisältävät perinteiset valonlähteet poistuvat markkinoilta vuoteen 2023 mennessä, ja ne tulee korvata ledeillä.

Signify Finlandin maajohtaja Piia Hänninen painottaa, että lyhytaikaisratkaisujen lisäksi tulisi myös keskustelulla sekä investoida energiaa säästäviin pitkäaikaisratkaisuihin.

− Talvi on taas pian täällä, ja päivät lyhenevät huomattavasti. Älykkäillä LED-ratkaisuilla voidaan vähentää teiden ja katujen turvattomuutta, ja ne vastaavat kasvavien energian hintojen sekä uuden EU-direktiivin vaatimuksiin. Lisäksi älykäs LED-valaistus auttaa kuntia ja kaupunkeja vihreässä siirtymässä, sanoo Piia Hänninen tiedotteessa.

Jos kaikki Suomen olemassa olevat perinteiset katuvalaisimet korvattaisiin älykkäillä LED-ratkaisuilla, Signifyn laskelmien mukaan vuosittaiset energiansäästöt voisivat olla jopa 67 miljoonaa euroa ja 405 GWh. Nämä sähkösäästöt vastaavat 48 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta tai vastaavasti vuosittain 119 000 sähköauton latausta.

Jokaista katuvalaisinta voidaan ohjata etänä, ja esimerkiksi valon kirkkautta voidaan himmentää tai lisätä vuorokaudenajan sekä vuodenajan mukaan. Tämä ei ainoastaan vähennä sähkönkulutusta, mutta takaa myös parhaat mahdolliset olosuhteet kaikille tienkäyttäjille.

− Jos kaikki Suomen kunnat ja kaupungit korvaisivat perinteisen valaistuksen älykkäällä LED-valaistuksella, ne pystyisivät pienentämään sähkönkulutustaan merkittävästi. Laskelmiemme mukaan 100 000 asukkaan kaupungissa, jossa 40 % perinteisestä valaistuksesta on jo korvattu ledeillä, voitaisiin saavuttaa vuosittain 87 %:n energiansäästöt älykkään valaistuksen käyttöönottamisella. Vertailun vuoksi mainittakoon, että katuvalaistuksen sammuttaminen öisin kolmeksi tunniksi säästää energiaa noin 20 %. Tätä kannattaa pohtia näin energiakriisin aikoina, kun sähköä tulisi säästää mahdollisimman paljon – asukkaiden turvallisuudesta tinkimättä, toteaa Hänninen.

Lue lisää

Katso kaikki