Uponorin yt-neuvottelut Suomessa päättyivät

Uponor Oyj:n tytäryhtiöt Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy ovat päättäneet yt-neuvottelunsa. Niiden tuloksena kaikkiaan 126 työpaikkaa poistuu, mikä on selkeästi vähemmän kuin alun perin kaavailtiin. Vähennykset astuvat voimaan asteittain, kuitenkin viimeistään syyskuun 2016 alkuun mennessä.

Uponorin 26.11.2015 julkaiseman muutosohjelman tavoitteena on saavuttaa viiden miljoonan euron vuotuiset säästöt Uponor Infra -segmentissä. Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy aloittivat yt-neuvottelut 26.11.2015. Neuvottelujen piirissä oli yhtiöiden koko henkilöstö, yhteensä 555 työntekijää. Neuvottelujen tavoitteena oli vähentää toimintojen päällekkäisyyttä ja parantaa kannattavuutta heikossa kotimaisessa markkinaympäristössä.

Uponor Infra siirtää paineputki- ja kaivotuotannon Vaasasta Nastolaan tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa 93 työpaikan vähenemistä Vaasassa samalla, kun noin 30 työpaikkaa avautuu Nastolan putkituotantoon. Räätälikaivojen valmistus siirretään Vaasasta Tuusulaan vaiheittain vuoden 2016 aikana, minkä seurauksena Tuusulaan arvioidaan syntyvän 10 uutta työpaikkaa. Työpaikkoja tarjotaan ensi sijaisesti irtisanotuille.

Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiin kuuluvan Uponor Suomi Oy:n Ecoflex-putkituotanto siirretään Ruotsin Virsboon helmikuun loppuun mennessä. Yhdessä muiden muutosten kanssa Uponor Suomen kokonaisvähennys on 33 työpaikkaa.

 

Lue lisää

Katso kaikki