Työturvallisuus on keskeinen osa työmaan hallintaa

Työturvallisuuskorttikoulutus siirtyi verkkoon – vuorovaikutteisuus keskeinen osa koulutusta.

Työturvallisuuskorttikoulutus siirtyi verkkoon – vuorovaikutteisuus keskeinen osa koulutusta.

Työturvallisuuskortin suosio on pysynyt korkealla tasolla korona-aikana. Vuonna 2020 Työturvallisuuskortteja suoritettiin yli 130 000, mikä on yli 80 prosenttia normaalin vuoden tasosta. Tällä mittapuulla voidaan sanoa, että työnantajat ja yhteisten työpaikkojen tilaajaorganisaatiot ovat koronasta huolimatta huolehtineet työturvallisuuskoulutuksista hyvin.

Vuoden 2021 alusta lähtien Työturvallisuuskortin on voinut suorittaa verkko-, lähi- ja monimuotokoulutuksena. Monimuoto- ja verkkokoulutusta pilotoitiin vuoden 2020 aikana. Samaan aikaan koronatilanne esti lähikoulutusten järjestämistä. Pilotoidut uudet toimintamallit saivat hyvää palautetta koulutuksen järjestäjiltä, asiakkailta ja korttikoulutusta kehittäviltä edelläkävijäyrityksiltä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksessa vuorovaikutus on keskeinen osa koulutusta. Verkossa Työturvallisuuskortin voi suorittaa kahdeksan tunnin koulutuksella etäyhteysohjelmalla.

– Työturvallisuuskorttia ei voi suorittaa täysin itseopiskeltavina verkkokursseina, sillä vuorovaikutus osallistujan ja kouluttajan välillä on osa laadukasta ja vaikuttavaa Työturvallisuuskortin koulutusta, sanoo Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikkö Tuomas Wuorikoski.

Työturvallisuuskortti on rekisteröity tavaramerkki, jonka haltija on Työturvallisuuskeskus ry. Työturvallisuuskorttikoulutusta kehitetään yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa, jotka edustavat suurimpia suomalaisia tilaajayrityksiä eri toimialoilta.

– Työturvallisuuskeskus valvoo ja auditoi toiminnan laatua. Vuonna 2020 pilotoidut toimintamallit eivät aiheuttaneet poikkeamien määrän kasvua vaan koulutus on säilynyt laadukkaana, kertoo Wuorikoski.

Lainsäädäntö ei edellytä minkään määrämuotoisen työturvallisuuskurssin suorittamista, vaan työnantajan vastuulla on järjestää riittävän osaamisen varmistava koulutus ja perehdytys parhaaksi katsomallaan tavalla.

– Työturvallisuuskortti on perustettu poistamaan päällekkäisyyttä yhteisten työpaikkojen perehdytyksestä, kertoo Wuorikoski.

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Työturvallisuuskortti numeroina:
• Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.
• Vuosittain Työturvallisuuskortin suorittaa noin 160 000 henkilöä. Vuonna 2020 kortteja suoritettiin yli 130 000 eli yli 80 prosenttia normaalin vuoden tasosta.
• Koulutuksen järjestäjinä on noin 600 yritystä tai organisaatiota ja noin 2000 kurssinjohtajaa.
• Työturvallisuuskortteja on voimassa noin 800 000 kpl.
• Työturvallisuuskortin suorittaneita on kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa ja korttisuorituksia on tehty järjestelmän vajaan 20 vuoden historiassa yhteensä noin 2,3 miljoonaa.

Lue lisää

Katso kaikki