Työryhmä selvittää vesimittareiden vaikutuksia rakennusten energiankulutukseen

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän selvittämään huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttöä ja niiden vaikutusta rakennusten energiankulutukseen. Työryhmä valmistelee esityksen siitä, tulisiko huoneistokohtaiset vesimittarit säätää uudisrakentamisessa pakollisiksi. Myös vesimittarien käytön mahdollisuudet korjausrakentamisessa sekä mittarien käytön energiansäästöpotentiaali olemassa olevassa rakennuskannassa selvitetään.
– Huoneistokohtaisilla vesimittareilla näyttäisi ministeriön keräämän aineiston mukaan olevan energiankulutusta vähentävä vaikutus. Työryhmän tehtävänä on syventyä aiheeseen laajemmin ja arvioida muun muassa mahdollisen uudistuksen kustannustehokkuus, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori.
Työryhmän toimikausi on 14.1. – 15.6.2009, ja sen puheenjohtajaksi on valittu rakennusneuvos Erkki Laitinen ympäristöministeriöstä. Muut jäsenet ovat yli-insinööri Pentti Puhakka (työ- ja elinkeinoministeriö), lakimies Anna-Liisa Varala (Suomen kiinteistöliitto), osastopäällikkö Pertti Virtanen (Suomen talokeskus Oy), projektipäällikkö Anneli Reisbacka (Työtehoseura),
kiinteistöpäällikkö Kimmo Rintala (VVO-yhtymä Oyj), kiinteistöjohtaja Timo Karén (VAV asunnot Oy), asiantuntija Mirja Tiitinen (Energiateollisuus ry) ja erikoistutkija Mikko Nyman (VTT).
Työryhmäsihteerinä toimii yli-insinööri Kaisa Kauko (ympäristöministeriö) ja ryhmän sihteerinä Päivi Lehto (ympäristöministeriö).

Lue lisää

Katso kaikki