Työkaluja vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen

VTT:n vetämän kaksivuotisen yhteishankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt alan toimijoiden saatavilla.

VTT:n vetämän kaksivuotisen yhteishankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt alan toimijoiden saatavilla.

KYBER-VESI-hankkeessa tuotettiin vesilaitoksille kaksi erilaista arviointityökalua, joiden avulla laitokset voivat arvioida kyberturvallisuutensa tilaa ja kehitystarpeita sekä automaation että ostopalveluiden näkökulmasta. KYBER-VESI-hanke on osa Huoltovarmuuskeskuksen KYBER2020-ohjelmaa.

Hanke tuotti myös useita kyberturvallisuuteen liittyviä ohjeita. Yleisen tason ohjeet on suunnattu vesilaitosten johdolle ja päälliköille. Teknisempien ohjeiden avulla vesihuoltolaitosten automaatio-, IT- ja kybervastaavat voivat muun muassa turvata laitosten etäyhteysratkaisuja, radio-, mobiili- ja ICT-laitteita sekä IDS-järjestelmiä.  Myös laitosten kyberfyysistä turvallisuutta varten tuotettiin ohje, ja lisäksi tuotettiin lyhyet kyberturvallisuusohjeet.

Hankkeen pohjalta käynnistettiin myös Kyberturvallisuuskeskuksen ohjaama vesihuollon ISAC-ryhmä (Information Sharing and Analysis Centre), jonka tarkoituksena on mahdollistaa tietoturva-asioiden luottamuksellinen käsittely osallistujien kesken.

Lue lisää

Katso kaikki