Tuulivoima tuottaa eniten talvella

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilastojen mukaan tuulivoimaa on ollut hyvin käytettävissä sähkön kysyntäpiikkien aikana. Tuulisähköä tuotetaan eniten talvikuukausina, jolloin sähkönkysyntä on suurinta.

Tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman lisääntyminen Suomen sähköverkossa on synnyttänyt keskustelua siitä, voiko kasvava tuulivoimakapasiteetti aiheuttaa kylminä ajanjaksoina tilanteen, jossa sähköä ei riitä kaikille.

VTT:n tuotantotilastot (2014) kertovat, että tuulivoiman tuotanto vastaa osaltaan hyvin vaihtelevaan sähkönkysyntään, sillä talvikuukausina tuulisähköä tuotetaan kesäkuukausia enemmän.

Viimeisen 10 vuoden seuranta osoittaa, että tuulivoimaa on ollut saatavilla sähkön kysyntäpiikkien aikana keskimäärin 24 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Koko vuotta tarkasteltaessa tuulivoiman kapasiteettikerroin on viime vuosien aikana ollut keskimäärin 28 prosenttia.

Tuulivoimalle on ominaista, että tuotanto vaihtelee sään mukaan, eikä voimaloiden oleteta tuottavan koko aikaa täydellä teholla. Kapasiteettikerroin ilmaisee, kuinka paljon voimalaitos tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 prosenttia ajasta, vaikka eivät tuotakaan koko aikaa täydellä teholla.

Tällä hetkellä tuulivoima kattaa joitain prosentteja Suomen sähkönkulutuksesta – puhutaan siis vielä pienestä kapasiteettivaikutuksesta koko markkinaan. Lisäksi Energiakolmion (nyk. Enegia Oy) tekemän selvityksen (2014) mukaan tuulivoimatuotanto on ennustettavissa nykyisin jo erittäin tarkasti ja tuotannon yksittäisiin muutoksiin on helpompi varautua, kuin suurten voimalaitosten ennustamattomiin vikatilanteisiin.

Korvaamalla tuontienergiaa kotimainen tuulivoima vaikuttaa positiivisesti maamme energiaomavaraisuuteen, ja sitä kautta myös sähköverkon huoltovarmuuteen.

Voimaloiden kapasiteettivaikutus tulee todennäköisesti muuttumaan Suomessa tänne rakennettavien korkeampien ja paremmin tuottavien voimaloiden myötä.

Jenni Latikka Ilmatieteenlaitokselta kertoo, että kasvavat voimalakorkeudet kasvattavat myös tuulivoimaloiden tuotantolukemia, sillä tuulisuus lisääntyy ylöspäin mentäessä vauhdilla.

”Napakorkeuden muuttuessa 100 metristä 150 metriin keskimääräinen tuulen nopeus helmikuussa lisääntyy 15 prosenttia. Tämä vastaa tuulivoimalan tuotannossa yli 40 prosentin kasvua”, summaa Latikka.

Lue lisää: VTTn raportti

Lue lisää

Katso kaikki