Suhdannekysely: Talotekniikka-alan näkymät heikkenivät

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen. Kuva: Piritta Porthan

Ukrainan sota heittää varjon talotekniikka-alan tulevaisuuden odotuksiin. Uudisrakentaminen hiipuu kiihtyvällä tahdilla, ja korjausrakentamisen kasvuodotukset on nyt kuopattu. Elämme epävarmaa aikaa, eikä tilanteeseen odoteta pikaista helpotusta, kertoo Talotekniikkaliitto ry tiedotteessaan.

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 31.8.–12.9.2022. Kyselyyn vastasi 248 yritystä.

Uudisrakentamisen lievä hidastuminen vaihtui ripeäksi sukellukseksi kaikilla osa-alueilla. Lähes 70 prosenttia vastaajista ennakoi asuntojen uudisrakentamiseen reilua notkahdusta. Noin 60 prosenttia vastaajista uskoo toimisto- ja liiketilojen rakentamisen vähenevän. Keski-Pohjanmaalla teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen kehitysodotukset ovat positiivisimpia.

Talotekniikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen. Kuva: Piritta Porthan

− Saldoluvuilla mitattuna ollaan lähes Euroopan velkakriisin tasoisissa tunnelmissa. Sodan vaikutukset vahvistavat tuotannon laskuodotuksia, joita osattiin jo odottaa lupakehityksen perusteella erityisesti asuntotuotannossa. Isoimmat toimijat näkevät tämän kehityksen kaikkein voimakkaimmin, toteaa Talotekniikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen tiedotteessa. 

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Asuntojen remontointinäkymät ovat hieman muita osa-alueita positiivisempia kaikissa kokoluokissa. Päijät-Hämeen sekä valtakunnalliset toimijat uskovat jopa kasvuun asuntojen korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen osalta suunnittelijoiden näkymät ovat hieman muita valoisampia.

Tilauskanta heikentynyt

Alan tilauskanta on hieman heikentynyt keväästä, ja seuraavan puolen vuoden aikana laskusuunnan odotetaan jatkuvan. Suurimpien toimijoiden tilauskanta on kehittynyt suotuisasti keväästä, mutta tulevan puolen vuoden aikana tilauskannan odotetaan laskevan selvästi.

Tarjouspyyntöjen määrä heijastaa tilauskantaa: ne ovat vähentyneet kautta linjan. Vastaajista 40 prosentilla tarjouspyynnöt ovat vähentyneet, ja kasvua ennustaa vain 15 prosenttia. Täystyöllistävä tilauskanta on sähkö- ja LVI-urakoitsijoilla 4 kuukautta ja sähkösuunnittelijoilla 6 kuukautta.

Ukrainan sodan vaikutukset

Sodan seurannaisvaikutukset – kuten energian hinta, tarvikkeiden ja laitteiden hinta sekä saatavuus – vaikuttavat 46 prosentin liikevaihtoon negatiivisesti. Reilu neljännes arvioi liikevaihtonsa kasvavan nykytilanteesta huolimatta muun muassa energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän myötä.

− Vaikka sota riehuu ja luo suurta epävarmuutta tulevaisuuteen monin eri tavoin, eniten työmahdollisuuksia nähdään automaatio- ja eristysratkaisuja tarjoavissa yrityksissä. Se osuu yksiin nykyisen maailmantilanteen kanssa: energiatehokkuus on päivän sana ja nimenomaan taloteknisillä ratkaisuilla edesautetaan energiakriisistä selviämistä, toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

Jopa 76 prosenttia vastaajista arvioi sodan seurannaisvaikutusten heikentävän yrityksensä kannattavuutta. Vain 16 prosenttia odottaa kannattavuutensa kohentuvan. Positiivisimmat odotukset ovat Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Keski-Pohjanmaalla.

Poimintoja avoimista kommenteista

Materiaalihintojen heilahtelu ja ennustaminen vaikeuttaa tarjousten tekemistä ensi vuoden kohteiden osalta. Työvoiman saatavuus vaihtelee merkittävästi eri puolella Suomea, komennushalukkuusvähentynyt johtuen polttoaineen hinnan noususta.

Hintojen muutos sekä Covid19 ja Ukrainan sota yhteisvaikutuksellisesti on aiheuttanut liikevaihdon jatkuvaa laskemista, mihin emme yrityksenä ole päässeet vielä vaikuttamaan riittävästi.

Ammattityövoiman saatavuuteen vielä panostettava – koulutusta tuettava lisää – julkisen rakentamisen lisääminen kärkitavoite

Ensi talvi tulee olemaan haastava rakennusalalla, sähkön ja polttoaineiden hinnan noustessa liian korkealle Suomi tulee pysähtymään kirjaimellisesti, toivotaan ettei niin käy!

Liiketoiminnan jatkaminen vaikeutuu jatkuvasti. Maksuajat tilaajilta pitenee. Vakuustarpeet kasvaa. Pankit ja vakuutusyhtiöt ajavat yhtiöitä yhä ahtaammalle.

Korjausrakentamisessa tullut uutena ongelmana, ettei taloyhtiöt saa pankeista lainaa joko ollenkaan tai sitten ei riittävästi remontin kustannuksiin nähden. Näin ollen nyt on peruuntunut monta kohdetta, jotka olisi jäänyt meille.

Rakentaminen kenties vähenee merkittävästi alkavien työmaiden osalta (muutamia on jo peruttu tai lykätty). Asuntakauppa ainakin on saamieni tietojen mukaan hiipunut.

Korkeat polttoainekustannukset, sekä tarvikkeiden epävarma saatavuus hankaloittaa tulevaisuuden näkymiä. Hinnan korotuksille kovia paineita, mutta niitä ei pystytä tekemään ilman tilauksien pienentymistä.

Syksy 2022 ja alkuvuosi 2023 näyttää epävarmalta ja hiljaisemmalta tarjouksien suhteen.

Haasteita on niin paljon, ettei edellistä ehdi saattaa kuntoon, kun on jo 2 uutta ovella odottamassa ja ikkunoista yrittää tulla lisää haasteita. Tarvitaan pienoinen ihme, että tästä kuopasta ylös noustaan.

Autonlatausinfran rakentaminen työllistää kovasti.

Lue lisää

Katso kaikki