Tulisijat ja savuhormit edelleen yleisiä rakennuspalon aiheuttajia

Turvatekniikan keskus (TUKES) on selvittänyt nyt kolmena vuonna (2002-2004) tulisijojen aiheuttamien tulipalojen määriä, vahinkoja ja syttymissyitä. Tulisija- ja savuhormipaloja tapahtui v. 2004 yhteensä 458 ja niissä menehtyi kaksi ihmistä. Aiempina tarkasteluvuosina kuolemantapauksia ei sattunut. Palojen määrä on kuitenkin lievästi laskenut edellisiin vuosiin verrattuna.

Rakennuspaloista n. joka seitsemäs on tulisija- tai savuhormipalo. Eniten tulisija- ja savuhormipaloja tapahtui Länsi-Suomen läänissä (44 %) ja väkilukuun suhteutettuna Oulun läänissä (1,74 tulipaloa/10000as.). Kesälomakuukausina, kesä-heinäkuussa, tapahtui paloja keskimääräisesti 40 % enemmän kuin muina kuukausina.

Tulisijapalojen kokonaisvahingot olivat 3,5 miljoonaa euroa, kun ne kahtena aikaisempana vuonna ovat olleet noin 5,5 milj. euroa. Vahingot olivat siis jopa yli kolmanneksen pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulisijapalojen määrä laski kuitenkin vain 6,5 %, mistä voidaan päätellä, että v. 2004 tapahtui keskimäärin pienempiä vahinkoja kuin edellisenä vuonna.

Eniten tulipaloja aiheuttivat savuhormit. Nokipaloja oli 103 eli jopa noin joka viides tulisijapalo voitaisiin torjua savuhormien asianmukaisella huoltamisella ja oikealla käytöllä. Myös asennusvirheestä johtuvia paloja oli paljon. Useimmiten syynä oli riittämätön suojaetäisyys palavaan materiaaliin tai tulisijan ja hormin yhteensopimattomuus.

Suurin osa tulisijojen ja hormien aiheuttamista paloista olisi ennalta
ehkäistävissä, koska yleisimmät syyt ovat tulisijojen ja hormien heikko kunto, selkeät asennusvirheet sekä käyttäjän virheellinen ja huolimaton toiminta.

TUKES vastaa Suomessa tehdasvalmisteisten tulisijojen vaatimustenmukaisuuden valvonnasta. Laaditun selvityksen tiedot on kerätty sisäasiainministeriön pelastusosaston ylläpitämästä pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastointijärjestelmä Prontosta.

Lue lisää

Katso kaikki