Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 01-09/2005: Tulikivi paransi tulostaan

Tulikivi-konsernin. liikevaihto kasvoi katsauskaudella 4,2 prosenttia ja oli 41,1 miljoonaa euroa (39,4 miljoonaa euroa tammi-syyskuu 2004). Tulos ennen veroja oli 3,4 (3,3) milj. euroa. – Tilauskanta kasvoi voimakkaasti ja oli katsauskauden lopussa 8,8 (6,3) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,1 (1,3) milj. euroa.

Venäjän rakennustoiminta on voimakkaassa kasvussa. Yhtiön vienti sinne on kaksinkertaistunut. Venäjän liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi perustettiin tytäryhtiö OOO Tulikivi Russia.

Konsernin tuotanto- ja louhosinvestoinnit olivat 4,0 (2,6) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat pienlohkareiden käyttöä edistävä konelinjainvestointi sekä tuottavuuden ja tuotteiden viimeistelyn kehittämiseksi tehdyt koneinvestoinnit. Lisäksi on investoitu uusien louhosalueiden avaamiseen.

Kallis energian hinta tukee tulisijojen kysyntää voimakkaasti kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan menekki on parantunut oleellisesti ja kasvu uusilla vientialueilla on ollut odotusten mukainen. Konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen tulos kehittyvät positiivisesti vuositasolla.

Lue lisää

Katso kaikki