Timo Tenninen jatkaa NSS ry:n puheenjohtajana

Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry:n syyskokouksessa 13.11. Helsingin Suomalaisella Klubilla päätettiin tulevan toimintakauden painopistealueista sekä hallituksen kokoonpanosta. Kokouksessa esiteltiin myös NSS:n päivitetty toimintastrategia sekä hallituksen laatimat ehdotukset yhdistyksen sääntöjen päivittämisestä ja nimenmuutoksesta. Ehdotukset saivat kokouksen yksimielisen kannatuksen. Tullakseen hyväksytyiksi sääntö- ja nimenmuutoksen on saatava kannatusta kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joten ne astunevat voimaan keväällä 2009.
NSS ry:n hallitus on kuluvan vuoden aikana pohtinut kuinka tehostaa yhteistyötä sähkö- ja rakennusalan eri ammattilaisten kanssa sekä keinoja innostaa nuoria sähkösuunnittelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan. Syyskokouksessa esitettyyn sääntömuutosehdotukseen olikin kirjattu kaksi uutta jäsenluokkaa: asiantuntijajäsenyys ja ehdokasjäsenyys.
Asiantuntijajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka ammatillisen toiminnan voidaan katsoa myötävaikuttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseen. Ehdokasjäseneksi puolestaan voidaan hyväksyä vielä opiskeleva tai sähkösuunnittelutyössä alle kaksi vuotta toiminut henkilö.
Syyskokoukselle ehdotettiin yhdistyksen nimen muuttamista muotoon Sähkösuunnittelijat NSS ry. Sähkösuunnittelijoiden konsulttitoimintaan viittaavaa ja neuvottelukykyä korostavaa määrettä ei enää katsota tarpeelliseksi, sillä NSS:n sähkösuunnittelijoiden piirissä yhteistoiminta ja asiakaslähtöinen suunnittelu ovat muutenkin arkipäivää.
NSS ry:n hallituksen 2009 puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Timo Tenninen (Insinööritoimisto Lausamo Oy). Uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa suunnittelujohtaja Jukka Korhonen (AIRIX Talotekniikka Oy). Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Antti Danska (Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy), toimitusjohtaja Keijo Mäkinen (Yhtyneet Insinöörit Oy), toimitusjohtaja Kari Sirén (Sähkötekniikka Oy Kari Sirén), sähköinsinööri Seppo Puhakka (Sähkökuva Oy) ja sähköosaston johtaja Matti Urjo (Insinööritoimisto Olof Granlund Oy).

Lue lisää

Katso kaikki