Tilapäisten tulitöiden paloturvallisuus tärkeää

Paloturvallisuuden vaatimukset koskevat tilapäisiä tulitöitä johtavia, valvovia ja tekeviä. Standardiin kirjatut vaatimukset koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita sekä kiinteistön hoidosta vastaavia henkilöitä.

Tulityöntekijä on aina vastuussa siitä, että hän tekee tulityön paloturvallisesti. Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa.

Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

Suomessa voimassaolevat tilapäisen tulityön vaatimukset on kirjattu kansalliseen standardiin Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900). Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on julkaissut keväällä 2016 päivitetyn tulitöiden paloturvallisuutta koskevan standardin myös englanniksi, viroksi sekä venäjäksi.

Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Standardi SFS 5900 täydentää tulityökortin koulutusmateriaalia ja siksi tarve käännöstyölle oli selkeä.

Koulutusmateriaalin lisäksi, nyt myös standardia voi lukea omalla äidinkielellään ja perehtyä vaatimuksiin tulityön riskien tunnistamisessa sekä tulitöiltä edellytettäviin turvatoimenpiteisiin ennen niihin ryhtymistä, niiden aikana ja niiden jälkeen.

Pelastuslain mukaan on huolehdittava riittävistä varotoimista, kun ryhdytään tulityöhön. Tilapäisiin tulitöihin liittyvät paloturvallisuuden vaatimukset koskevat henkilöitä, jotka johtavat, valvovat ja tekevät tilapäisiä tulitöitä. Standardiin kirjatut vaatimukset koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita sekä kiinteistön hoidosta vastaavia henkilöitä.

Lue lisää

Katso kaikki