Tilaajat ja tuottajat eri virastoihin Helsingin rakennustoimessa

Helsingin kaupungin Rakentamispalvelu, uusi tuotantoon keskittyvä kaupungin virasto, aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Sen päätehtävä on rakentaa ja hoitaa Helsingin puistoja ja katuja, korjata toimitiloja, vuokrata kalustoa ja tehdä mm. pohjatutkimukseen liittyviä mittauksia pääasiassa Helsingin kaupungille.
Uuteen Rakentamispalveluun siirtyvät rakennusvirastosta molemmat tuotantoyksiköt, HKR-Ympäristötuotanto ja HKR-Tekniikka, sekä osa viraston hallintoa. Lisäksi rakentamispalveluun siirtyy tuotannon henkilöstöä kiinteistöviraston geotekniseltä osastolta ja Helsingin Satamasta.
Jatkossa rakennusvirasto toimii tilaajana ja puhtaasti asiantuntijavirastona, joka ostaa katujen ja viheralueiden hoitoon ja rakentamiseen liittyviä käytännön töitä 1.1.2009 aloittavalta tuotantovirastolta.
Samalla selkiytyvät palvelun tilaajan ja tuottajan roolit, sillä virastot eivät toimi saman lautakunnan alaisuudessa. Rakentamispalvelun asioista päättää uusi teknisen palvelun lautakunta ja rakennusvirasto jatkaa yleisten töiden lautakunnan alaisuudessa.
Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa kaupungin omaa rakentamistuotantoa sekä lisätä tuotantotilojen, henkilöstön ja kaluston yhteiskäyttöä. Tilaamisen ja tuottamisen eriyttämisellä pyritään vastaamaan tehokkaammin Helsingissä edessä oleviin mittaviin rakennushankkeisiin.
Helsingin kaupungin rakentamispalvelussa on vuoden 2009 alussa noin 1450 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa. Rakennusvirastossa henkilöstöä on jatkossa noin 450.
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun toimitusjohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Mauri Suuperko. Suuperkolla on vankka kokemus rakennusalan yritysten johtamisesta, mm. Lujapalvelut Oy:n ja Aaro Kohonen Oy:n toimitusjohtajana sekä Engel Palvelut Oy:n aluejohtajana.

lähde:
www.hel.fi

Lue lisää

Katso kaikki