Tietoa ja toimenpiteitä sähkölämmittäjän tueksi: Elvari tuo lisää tehoa sähkölämmitykseen

Motiva ja Energiateollisuus ry ovat käynnistäneet yhdessä energia- ja talotekniikka-alan yritysten ja järjestöjen kanssa Elvariksi nimetyn sähkölämmityksen tehostamisohjelman. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja toimenpiteitä sähkölämmittäjien avuksi.
Elvari-ohjelma tuottaa tietoa sähkön käytön tehostamistoimenpiteistä sähkölämmitteisissä kotitalouksissa. Tuloksia voidaan kuitenkin soveltuvin osin hyödyntää muissakin kotitalouksissa ja muilla lämmitysmuodoilla varustetuissa kiinteistöissä.
Ohjelman tänä vuonna käynnistyneissä osaprojekteissa kehitetään pientaloon soveltuvaa katselmusmenetelmää, tutkitaan ilmalämpöpumppujen käyttöä sähkölämmitystaloissa, ilmanvaihdon sähkönkäytön tehostamista sekä tarkennetun kulutustiedon vaikutusta sähkön kulutukseen. Asiantuntijaryhmä testaa eri toimenpiteiden vaikutuksia. Siten toimenpiteiden ja teknisten ratkaisujen toimivuus on jo testattu tuloksia julkistettaessa.
– Ilmastonmuutos on päivän haaste. Keskeinen välinen sen torjunnassa on energiatehokkuuden parantaminen. Energiayhtiöt ovat sitoutuneet uusissa energiatehokkuussopimuksissaan tarjoamaan asiakkailleen välineitä merkittäviin energiansäästöihin. Energiansäästö kiinnostaa asiakkaita paitsi ilmastokysymyksen myös kohonneiden energian hintojen takia. Energiayhtiöt haluavat vastata tähän tarpeeseen, kertoo johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä. – Elvari-ohjelman avulla hankitaan ja kootaan näitä neuvoja ja vinkkejä, joita energiayhtiöt voivat tarjota asiakkailleen viestinnässään ja palveluissaan. Uskon, että Elvarin avulla löydämme hyviä säästömahdollisuuksia.

– Energian käytön tehostamistavoitteet ovat mittavia kaikilla sektoreilla. Jotta energiaa myös kotitalouksissa pystyttäisiin säästämään, tarvitaan tutkittua ja puolueetonta tietoa eri tekniikoista ja menetelmistä. Tekniikan kehittyessä on entistä tärkeämpää osata käyttää oikein taloteknisiä laitteistoja, kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Valmistajista ja merkeistä riippumatonta tietoa laitteiden energiatehokkaasta käytöstä ei aina ole saatavilla. Elvari-ohjelma pyrkiikin juuri oikean tiedon tuottamiseen, korostaa ohjelmapäällikkö Antti Kokkonen Motiva Oy:stä.
Kolmivuotinen Elvari-ohjelma
Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa energiapalveludirektiivin voimassaolojaksolla 2008-2016. Ensimmäinen, jo käynnistynyt vaihe ajoittuu vuosille 2008-2010. Tuloksista ja suunnitelmista riippuen sitä voidaan jatkaa seuraavilla kolmivuotisilla jaksoilla 2011-2013 ja 2014-2016. Ohjelmaan ja sen projekteihin osallistuvat tahot voivat päättää omasta osallistumisestaan aina kalenterivuosittain.
Elvari-ohjelman koordinoijana ja vetäjänä toimii Motiva Oy ja ohjelmapäällikkönä DI Antti Kokkonen. Ohjelman sisällöstä, projekteista, niiden toteutuksesta sekä osallistumismaksuista ja muista osallistujien panostuksista ja velvoitteista päätetään vuosittain osallistujien muodostamassa johtoryhmässä. Johtoryhmän puheenjohtajana v. 2008 toimii johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä.
Elvari-ohjelmassa ovat mukana Motiva Oy:n sekä Energiateollisuus ry:n lisäksi Energia-alalta Energiapolar Oy, Fortum Oyj, Helsingin Energia, JE-Siirto Oy, Kymppivoima -yhteenliittymän verkkoyhtiöiden Ryhmä 4, Vattenfall Verkko Oy sekä Voimatori Oy
Talotekniikka-alalta Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Lue lisää

Katso kaikki