Tieto 22 -kyberturvallisuusharjoitus käynnistyy

Rakennuspoolin toiminta painottuu kriittiseen rakentamiseen, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuuskeskuksen järjestämä Tieto 22 -kyberturvallisuusharjoitus käynnistyy helmikuussa 2022 ja huipentuu syyskuussa järjestettävään intensiivivaiheen roolipeliin, jossa osallistujat harjoittelevat toimintaa kuvitteellisessa pankkimaailmaan kohdistuvassa kyberhäiriötilanteessa. Joka toinen vuosi järjestettäviä Tieto-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli, kertoo SRV Yhtiöt tiedotteessaan.

Talotekniikka-lehti

Tieto 22 -harjoitukseen osallistuu noin 120 organisaatiota. Finanssialan lisäksi mukana on yrityksiä myös muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä toimialoilta, harjoittelevien toimialojen keskeiset tele- ja ICT-palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. SRV edustaa harjoituksessa teollisuussektoriin kuuluvaa rakennuspoolia. Rakennuspoolin toiminta painottuu kriittiseen rakentamiseen, joka on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

– Rakennusalan merkittävänä kotimaisena toimijana koemme tärkeäksi osallistua kansalliseen poikkeustilanneharjoitukseen. Toteutamme parhaillaankin useita yhteiskunnallisesti merkittäviä ja yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisiä rakennushankkeita esimerkiksi sairaaloissa ja lentoasemalla, joten varautuminen on merkittävä osa riskienhallintaa. Lähdemme innolla mukaan Tieto 22 -harjoitukseen harjoittelemaan yhdessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, kertoo SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman tiedotteessa.

Harjoituksen valmisteluun osallistuvat toimialoista vastaavat sektoriviranomaiset ja ministeriöt sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficom Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi ja Puolustusvoimat.

Digitaalisessa maailmassa muutos on jatkuvaa ja nopeaa, ja häiriöt leviävät nopeasti. Tieto-harjoituksessa keskiössä on harjoittelijoiden oman varautumisen ohella yhteistoiminta muiden alojen yritysten ja viranomaisten kanssa. Yhteistyössä pystytään paremmin varautumaan erilaisiin toimitus- ja palveluketjuihin kohdistuviin uhkiin.

Oppeja kyber- ja informaatioturvallisuuteen sekä yhteistoimintaan kriisitilanteessa

Tieto 22 koostuu kevään 2022 aikana järjestettävistä koulutuspäivistä ja osallistujille annetuista tehtävistä. Opit testataan käytännössä syyskuussa järjestettävässä kolmipäiväisessä roolipelissä, jossa harjoittelijat ratkovat laajaa kuvitteellista kyberhäiriötilannetta ja harjoittelevat erityisesti yhteistoimintaa sekä tiedon jakamista kriisitilanteessa.

– Kevään aikana käymme läpi, mihin kaikkeen kybermaailmassa on syytä varautua. Esimerkiksi erilaiset haittaohjelmat, kiristys ja informaatiovaikuttaminen ovat tällaisia uhkia. Toinen tärkeä teema on yhteistyö toimitusketjuissa sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyö viranomaisten ja yritysten kesken onkin suomalaisen järjestelmän erityinen vahvuus, sanoo harjoituksen projektipäällikkö Antti Nyqvist Digipoolista tiedotteessa.

Harjoittelulla tuetaan yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kehitetään sopimussuhteista yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistetaan konkreettisia kyberturvallisuuden kehitystarpeita, joita voidaan ryhtyä ratkomaan esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmassa. Tieto-harjoituksia on järjestetty yli 20 vuoden ajan.

Lue lisää

Katso kaikki