Thomas Ekholm: ”Energiamurros luo perustan resilientille energiajärjestelmälle”

Thomas Ekholm 9.11.2022 pidetyssä Rakennusten energiaseminaarissa. Kuva: Anne Soininen

Fortumin Energy Solutions -yksikön johtaja Thomas Ekholm puhui viime viikolla pidetyssä Rakennusten energiaseminaarissa siitä, kuinka energiatehokkuutta ja resilienssiä voidaan parantaa yhteistyöllä.

Fortumin Thomas Ekholmin mukaan onnistuneessa energiayhteisössä on integroituneena useita energiajärjestelmiä, mikä myös avaa paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi vetytuotannon, jäteveden ja prosessien sekä datasalien hukkalämmöt kannattaa Ekholmin mukaan hyödyntää ja jakaa sinne, missä niitä tarvitaan. ”Käynnissä oleva energiamurros luo perustan resilientille energiajärjestelmälle. Ensimmäinen askel kohti energiaresilienssiä on omavaraisuus, joka on helpointa saavuttaa tunnistamalla ja hyödyntämällä paikalliset ominaispiirteet. Jos voimme esimerkiksi kierrättää hukkalämmöt tehokkaasti, se parantaa omavaraisuuttamme ja sitä kautta järjestelmätasomme resilienssiä”, kertoi Ekholm Energiaseminaarissa.

Ekholmin mukaan alueelliset energiaratkaisut ovat tärkeä osa tulevaisuuden energiajärjestelmiä. Optimaalisen energiaratkaisun luomiseksi yhteistyö eri sidosryhmien välillä täytyy aloittaa heti alusta alkaen. Kaikille osapuolille täytyy olla olemassa myös yhteiset kannustimet.

Ekholm kertoi Energiaseminaarin kuulijoille esimerkin Espoon Kerasta, jonne on alettu rakentaa lämmityksen osalta mahdollisimman energiaomavaraista kaupunginosaa. Se ottaa hyödyt sähköpohjaisesta tuotannosta ja voi tarvittaessa käyttää alueen energiaresursseja, kuten hukkalämpöjä ja jätelämpövirtoja, tehokkaasti.

− Alueelle tulee lämpöpumppuja, jotka voivat hyödyntää ilmaa, mahdollisia lauhteita tai hukkalämpöä. Sinne tulee myös sähkökattilat, joten voimme toimia tehokkaasti lämmitys-, jäähdytys- ja sähköjärjestelmien rajapinnassa. Lisäksi alueella on matalampi, 80 asteen verkostolämpötila, mikä mahdollistaa alueen hukkalämpöjen hyödyntämisen lämmönlähteenä ja lisää hyötysuhdetta ottamalla talteen myös jäähdytyksessä syntyvää lämpöä. Keran alueratkaisu yhdistetään kaukolämpöverkkoon, jolloin mahdollinen ylimääräinen lämpö voidaan kierrättää kaukolämmöksi muualle.

Lue lisää

Katso kaikki