Teollisille muotoilijoille uusi stipendi

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja teräsyhtiö Uddeholm ovat perustaneet teollisille muotoilijoille suunnatun, 8000 euron suuruisen Uddeholm Steel Inno -stipendin, joka on määrä jakaa vuosittain. Stipendin perustamisen taustalla ovat Muotoilun Vuosi 2005 sekä huoli suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisestä.

– Muotoilu on mahdollisuutemme erottautua kilpailussa. Siksi se on integroitava osaksi tuotesuunnittelua myös raskaassa teollisuudessa. Tekninen ylivertaisuus on enää harvoin saavutettavissa, eikä se yksinään riitä kilpailukeinoksi. Muotoilijan kyky ajatella kolmiulotteisesti parantaa tuotteen käytettävyyttä ja ulkonäköä. Muotoilun merkitys näkyy myös tuotannossa. Hetki, jolloin pystysuora kääntyy vaakasuoraksi luo tilaisuuden uudelle oivallukselle, jonka tuotantotaloudelliset vaikutukset voivat olla huomattavia. Verkottuneessa maailmassa menestys jakautuu ketjun kaikille osille. Siitä hyötyvät niin lopputuotteen tilaajat kuin koko alihankintaverkosto”, toteaa toimitusjohtaja Marie-Louise Erhama Uddeholmilta.

Uddeholm Steel Inno -stipendi

Stipendiä voivat hakea Suomessa asuvat teolliset muotoilijat, nuoret vastavalmistuneet, tutkimukseen suuntautuneet jatko-opiskelijat ja kokeneet ammattilaiset. Stipendi voidaan myöntää * innovatiiviselle lopputyölle, * oman työn ohessa tehtävälle tutkimus- ja kehityshankkeelle tai * ansioituneelle alan suunnittelijalle tekemästään uraa uurtavasta työstä.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n ja Oy Uddeholm Ab nimeävät vuosittain stipendin valintalautakunnan. Vuoden 2006 valintalautakuntaan kuuluvat:
* professori Kalevi Ekman, Teknillinen Korkeakoulu
* teollinen muotoilija Olavi Lindén, Fiskars Brands Finland Oy Ab
* teollinen muotoilija Risto Väätänen, Metso Paper Oy
* Manager R&D, Ph.D., Gert Nilson, Uddeholm Tooling AB
* toimitusjohtaja Marie-Louise Erhama, Oy Uddeholm Ab

Ensimmäisen stipendin hakuaika on 29.11.2005- 20.01.2006. Stipendin saaja julkistetaan maaliskuussa 2006. (Hakuohjeet www.ornamo.fi)

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen aatteellis-ammatillinen keskusjärjestö, joka on perustettu v. 1911. Ornamon jäsenjärjestöjen jäsenet toimivat teollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin, taidekäsityön ja taiteen toimialoilla.

Oy Uddeholm Ab
Oy Uddeholm Ab on osa maailmanlaajuista Böhler-Uddeholm teräskonsernia ja ruotsalaisen, maailman johtavimpiin työvälinemateriaalivalmistajiin kuuluvan Uddeholm Tooling AB:n suomalainen myyntiyhtiö. Uddeholmin teräksiä käyttävät konepaja-, prosessi- ja työvälineteollisuuden aloilla toimivat yritykset. Vuonna 2006 yhtiö täyttää 60 vuotta. Uddeholm Steel Inno -stipendin perustaminen on osa juhlavuoden tapahtumia.

Lue lisää

Katso kaikki