TEM: Toimikunta arvioimaan energiansäästöä ja energiatehokkuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut laaja-alaisen toimikunnan valmistelemaan uusia energiansäästötoimia kansallisten energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Työhön osallistuu yli 30 organisaatiota.
Toimikunta tarkastelee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita yksityisestä kulutuksesta elinkeinoelämän kulutukseen saakka. Toimikunnan pitää saada työnsä valmiiksi vuoden 2009 kesään mennessä. Sen puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Energiatehokkuudessa on tulevina vuosina saavutettava vallankumouksellinen loikka, jotta pystymme vastaamaan meille asetettuihin ilmasto- ja uusiutuvan energian velvoitteisiin. Myös se on selvää, että tehostamistoimet vaikuttavat meidän kaikkien elämään, sanoo elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, joka johtaa hallituksen ilmasto- ja energiastrategian valmistelutyötä.
Toimikunta arvioi ja ehdottaa eri sektoreille tarvittavat energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet, jotka jaetaan sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutukseen vaikuttaviin toimiin. Lisäksi toimikunta ehdottaa, millä ohjauskeinoilla toimenpiteet toteutetaan sekä arvioi toimenpiteiden kustannus- ja muut vaikutukset. Toimikunnan pitää myös arvioida toimien toteutettavuuteen mahdollisesti liittyviä esteitä sekä antaa näkemyksensä valtion toteuttaman energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämistoiminnan organisoinnista.
Hallitus laatii kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, joka annetaan eduskunnalle syyskuussa 2008. Strategiassa asetettavat tavoitteet ja toimikunnan toimenpideohjelma muodostavat yhdessä energiansäästön ja energiatehokkuuden kokonaissuunnitelman.

Lue lisää

Katso kaikki